Att studera på Campus Telge

Har du blivit antagen till en utbildning på Campus Telge och funderar på vad som händer nu? Här hittar du information om vad som gäller för studier hos oss!

Festival

Om Yrkeshögskolan
Studiernas upplägg
Lärplattformen
CSN
Försäkring
Särskilt pedagogiskt stöd
Tillgodoräknande
Studieteknik

Om Yrkeshögskolan

Yrkeshögskoleutbildning (Yh-utbildning) är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier och stark arbetslivsanknytning. Utbildningarna erbjuds inom branscher där det finns en uttalad efterfrågan på kompetens.

Innehåll och inriktning på utbildningarna varierar beroende på arbetsmarknadens behov över tid. Utbildningarna leder till en specifik yrkesroll vilket gör att de studerande ofta snabbt kan komma ut i arbetslivet. Utbildningarna kan anordnas av t ex kommuner och landsting, högskolor och privata företag.   Myndigheten för yrkeshögskolan (MYh) beslutar vilka utbildningar som får ingå i yrkeshögskolan. MYh utövar även tillsyn och granskar utbildningarnas kvalitet samt bedömer arbetsmarknadens behov av utbildning.

Studiernas upplägg

När du läser ett av våra program kommer du ha lärarledda lektioner på plats i skolan ca. 2-3 dagar varje vecka. Ibland kan det vara praktiska övningar, seminarier eller studiebesök. Schemat kan variera beroende på kurs och det är inte alltid samma lärarledda veckodagar varje vecka. De dagar du inte har lektion förväntas du studera på egen hand eller i grupp. Du har ofta stora möjligheter att själv lägga upp dina studier under dessa dagar.

Studietider och lov

I våra utbildningsprogram har vi inte uppehåll i studierna under till exempel sportlov eller jullov.   I mellandagarna är det däremot vanligt att man arbetar självständigt med hemuppgifter och inte har några lektionsdagar på plats på skolan. Mellan mitten på juni till augusti har vi sommaruppehåll.

Lärplattformen

Som studerande kommer du att få ett studerandekonto och en mejladress. Med detta konto kan du logga in på Office365 och få tillgång till många olika verktyg som underlättar studierna. Om en kurs kräver tillgång till officepaketet kan det vid behov finnas möjlighet att få tillgång till desktop-versionerna av office-programmen. Under introduktionsveckan kommer du att få en introduktion som beskriver hur lärplattformen fungerar. Vår lärplattform är Microsoft Teams.
Vill du förbereda dig inför dina studier kan du prova att använda Teams och göra dig bekant med funktionerna som finns där.

CSN

Du ansvarar själv för att söka studiemedel i Mina sidor på www.csn.se.

När ansökan har kommit in till CSN kontrollerar de om du uppfyller villkoren för att få rätt till studiemedel. Därefter skickar CSN ett beslut.

För att du ska få din första utbetalning, måste vi rapportera in att du påbörjat utbildningen. Den rapporten lämnas digitalt till CSN av Campus Telge, dagen efter första lektionstillfället i den nya studieperioden. Du måste också ska lämna en studieförsäkran till CSN tidigast en vecka innan studietiden startar. Studieförsäkran lämnas på Mina Sidor, via Talsvar eller på blankett.

Vid varje studietidsslut skickas en rapport från oss med ditt studieresultat från tidigare termin. Denna rapport skickas tidigast efter att terminen är slut och aldrig i förväg.

För att fortsätta få studiestöd under hela utbildningen utan problem måste du få godkända betyg i de kurser som ingår i respektive studietid.   För att få studiestöd måste du också bedriva aktiva studier, det vill säga lägga ner den tid som krävs för att hänga med i heltidsstudier.

Försäkring

För studerande inom Yrkeshögskolan gäller tre olika försäkringar: Personskadeförsäkring, ansvarsförsäkring och försäkring vid LIA utomlands. Du är försäkrad via Kammarkollegiet.

Särskilt pedagogiskt stöd

Särskilt pedagogiskt stöd innebär olika former av insatser och åtgärder för att kompensera svårigheter i studiesituationen. Exempel på sådana insatser kan vara:

  • Anteckningsstöd
  • Mentorstöd
  • Utökad lärartid
  • Teckenspråkstolkning
  • Inläsning av litteratur
  • Anpassad examination (exempelvis enskild examination, muntlig i stället för skriftlig examination eller förlängd examinationstid)

 Om du har behov av särskilt stöd bör du informera skolan i god tid innan utbildningens start, så att eventuella pedagogiska insatser kan erbjudas i ett tidigt skede.

Tillgodoräknande

Om du har kunskaper från annan utbildning, eller beprövade praktiska kunskaper i en sådan omfattning att kunskaperna i huvudsak svarar mot den aktuella kursens innehåll och mål, ges möjlighet att tillgodoräkna sig delar av en utbildning.   Kunskaperna ska dock styrkas genom betyg, kursplaner, intyg eller utlåtande från arbetsgivare.

 

Studieteknik

 

Ladda ner boken här:

https://www.saco.se/globalassets/saco/dokument/studieval/studievalsbocker/2020-hurpluggardu.pdf

Facebook Twitter Linkedin

Sidan uppdaterad: 23 oktober, 2023

Mer läsning

Välkommen till vår värld

Campus Telge , Yrkeshögskolan i Södertälje!    Södertälje är en stad där världarna möts: landsbygd möter stad, industri möter forskning och många olika kulturer möter...

Sök stipendium

Sancta Ragnhilds Gille Har du tydlig anknytning till Södertälje? Har du genomgått grundskola och gymnasieskola med goda betyg? Har du studerat minst ett år vid...

Studieteknik gör skillnad

Bra studieteknik hjälper dig att att lyckas med dina studier. Lär dig sätt att inhämta och bearbeta information på ett effektivt sätt. Linnéuniversitetet har tagit fram denna...