För företag

Yrkeshögskolan har ett tydligt uppdrag att tillgodose arbetslivets kompetensbehov. På Campus Telge tar vi fram utbildningar tillsammans med branschföretag och ser till att våra studerande får den kompentens som eftersöks just nu och den som kommer att behövas inom kort.

Yrkeshögskolan kan erbjuda en snabb, kostnadseffektiv väg till att fylla ert kompetensbehov. Genom flexibla utbildningar med kort startsträcka och direktkoppling till arbetslivet kan vi bidra till att våra företag hänger med i den snabba utveckling och omställning som sker i samhället i och med ökande digitalisering, hållbarhetstänk och automatisering.

Utveckla nya utbildningar, anpassade efter ert behov

Inom yrkeshögskolan finns möjlighet att skapa och bedriva hela utbildningsprogram som sträcker sig längre än ett års studier. Dessutom finns även möjlighet till kortare utbildningar för kompetensutveckling inom ett specialområde. Utbildningarna kan ske platsförlagt eller på distans och studietakten kan vara heltidsstudier eller olika varianter av deltidsstudier.

På Campus Telge arbetar vi kontinuerligt med att ta fram nya utbildningar, anpassade efter branschens önskemål. Illustration: planering vid tavlaOm ni ser ett behov av eftergymnasial kompetens i er verksamhet, som det i dagsläget inte finns passande utbildningar för, kan ni kontakta oss för att inleda en diskussion kring hur vi kan hjälpa er med detta. Vi påbörjar ett arbete med att styrka kompetensbehovet samt utreda utbildningens önskade innehåll och upplägg. I detta skede är det av stor vikt att så många intressenter som möjligt får ge sina synpunkter, genom intervjuer och workshops.

Ansökan till myndigheten

Arbetet med att ta fram en utbildning mynnar ut i en ansökan till Myndigheten för Yrkeshögskolan. I denna ansökan beskriver vi bland annat utbildningens upplägg, kompetensbehovet och hur branschens medverkan kommer se ut. För att en ansökan ska vara komplett måste vi fått in ett antal avsiktsförklaringar från flera olika företag. Dessa avsiktsförklaringar ska visa på bland annat anställningsbehovet och i vilket utsträckning branschen kan medfinansiera utbildningen (mer om detta lite längre ned på denna sida). Ansökningarna om nya utbildningar lämnas in vid ett bestämt datum varje år. Längre utbildningar kan om de beviljas starta redan året efter ansökan lämnats in.  Det går ännu snabbare för korta utbildningar att beviljas och startas upp, men dessa måste på något sätt ha en koppling till en beviljad utbildning som redan bedrivs på Campus Telge i dagsläget.

Medverkan från branschen är central i våra utbildningar. Det finns inga nationella kursplaner som måste följas; det är ni som medverkande företag som, från och med att arbetet med ansökan startar, styr innehållet och upplägget på utbildningen.

Utbildningen finansieras till största delen via statsbidrag beviljade av Myndigheten för Yrkeshögskolan. Vi som anordnare tar genom detta hand om allt arbete med att rekrytera lärare, sköta antagning av studerande, ordna lokaler och digitala plattformar samt genomföra utbildningen med studerandestöd och studiedokumentation. Branschföretagen måste dock stå för en viss medfinansiering för att en utbildning ska vara möjlig att genomföra. Denna medfinansiering sker genom att man bidrar till utbildningen på ett eller flera sätt. Nedan följer några exempel på detta.

Grupp planerar projekt

Ledningsgrupp

Varje utbildning har en ledningsgrupp som består av representanter från branschföretag och Campus Telge, samt studeranderepresentanter från utbildningen. Majoriteten av medlemmarna ska komma från branschföretagen. Som medlem i ledningsgruppen har man möjlighet att direkt påverka innehållet i utbildningen. Tillsammans med Campus Telge har gruppen ansvar för till exempel kvalitetsfrågor och förbättringsarbete. Ledningsgruppen beslutar bland annat om kursplaner, antagning, tillgodoräknanden och examen. Ledningsgruppen har ca 4-5 möten per år.

Lärande i arbete

Våra utbildningar innehåller alltid en eller flera kurser av typen Lärande i arbete (LIA). Dessa kurser läser de studerande på ett företag, där de arbetar med uppgifter enligt den kursplan som ledningsgruppen har beslutat om.

Logistiker

Under dessa kurser får ni genom er utsedda handledare en möjlighet att presentera ert företag, era arbetsmetoder och lära känna samt utbilda en eller flera studerande med just de kunskaper och färdigheter ni behöver. Detta genom praktiskt arbete som ofta är den mest utvecklande delen av utbildningen för de studerande. Genom att ställa upp som LIA-företag utgör ni en helt avgörande part i att våra utbildningar är möjliga att genomföra.

För mer information, ta gärna del av vår webbaserade handledarutbildning;

https://handledarutbildning.campustelge.se/

 

Studiebesök och gästföreläsningar

Att på olika sätt delta i utbildningen genom att ta emot de studerande på besök eller komma och gästföreläsa är mycket uppskattat.

Möte vid tavla

Detta är även ett enkelt sätt att få kontakt med de studerande. Detta kan också vara ett bra sätt att arbeta med ”employer branding” samtidigt som man bidrar till en dynamisk utbildning med direktkoppling till branschen.

Utbildningsmaterial

Till våra praktiska utbildningar behövs ofta material, verktyg och produkter för att de studerande ska få prova på yrkesrollens praktiska moment kopplat till mer teoretiska kunskaper. Här kan ni som branschföretag medverka och se till att ge de studerande en chans att få modern utbildning med aktuella kunskaper.

Detta är även ett sätt att marknadsföra er som företag och få en rejäl dos goodwill hos de studerande och andra samverkande organisationer. Våra utbildningslokaler kan om önskvärt även användas som showroom för sponsrande företags produkter.

Vi visar stolt upp våra samverkande företag när vi marknadsför våra utbildningar.

 

 

Är ni intresserade av att ta fram en ny utbildning, eller intresserade av att medverka i en av våra befintliga? Hör av er till oss så hittar vi en lösning för er!

Kontakt

Porträtt Cathrine Haglund
Cathrine Haglund

Enhetschef
Tel: 08-523 037 90
E-post

Facebook Twitter Linkedin

Sidan uppdaterad: 5 april, 2022

Mer läsning

CSN, vad gäller egentligen?

Varje ny termin får vi på Campus Telge många frågor från studenter som undrar över CSN. Många oroar sig för att vi inte rapporterar in resultaten, eller har andra frågor....

Välkommen till vår värld

Campus Telge , Yrkeshögskolan i Södertälje!    Södertälje är en stad där världarna möts: landsbygd möter stad, industri möter forskning och många olika kulturer möter...