Intervju med Richard Erneland säkerhetschef på Certego AB

Sedan hösten 2020 bedriver vi utbildningen Säkerhetsingenjör på
Campus Telge. En utbildning som i många avseenden är initierad av
näringslivet. En av de som varit drivande är Richard Erneland,
säkerhetschef på Certego AB.

Richard Erneland har mycket lång erfarenhet från säkerhetsbranschen
och arbetar idag på Certego AB. CERTEGO projekterar och levererar
öppna säkerhetslösningar baserade på alla kända och ledande
varumärken inom säkerhetsbranschen. En totallösning kan bestå av allt
från lås, larm, passersystem och porttelefoner till kameraövervakning,
brandskydd, bokningssystem och inbrottssäker förvaring. –Man ska
heller inte glömma rätt nivå av support och serviceavtal, något som i
många fall kravställs från respektive fabrikat för garantier mm.

Richard har sett marknaden förändras, men också att en del kunskaper
saknas för att fullt ut hantera och leverera dagens moderna lösningar.
Idag krävs förutom hög kompetens inom levererat material också insyn,
kunskap och förståelse kring säkerhetsskydd samt informationssäkerhet.
Sverige som land håller på att förändras mot en högre nationell säkerhet
vilket kommer påverka stora delar av framtida leveranser.

–Med stor sannolikhet kommer en förändring i säkerhetsskyddslagen
träda i kraft inom kort. Detta kommer innebära att
säkerhetsskyddsarbetet kommer att öka enormt, tror jag, säger Richard.

Många kommer se över sina rutiner och utrustning för att uppnå önskad
säkerhetsnivå, inte minst på det digitala planet. Vad man kanske inte
tänker på är att en stor del av leveranser av säkerhet idag sker till sk.
samhällsviktig verksamhet, tex kommunala vattenverk och liknande. Jag
ser en mycket stor ökning av säkerhetsskyddsavtal i det avseendet och
är stolt över att våra elever besitter adekvat kunskap även i det ämnet.

-Det kommer behövas många nya människor med kompetenser i
branschen samt faktiskt även i andra branscher. Dels rena tekniker, men
också ingenjörer och olika former av säkerhetsexperter. Det faktum att
Sven Bergström på Spindelfin ansvarar för huvuddelen av utbildningen
ser jag som mycket positivt, Sven har längre erfarenhet än jag och är en
mycket uppskattad resurs från branschen.

–De som kommer ut från utbildningen Säkerhetsingenjör från Campus
Telge bär med sig en ryggsäck full av kompetens inom ett väldigt brett
område, fortsätter Richard. Men man kanske ska vara beredd på att
göra några år som tekniker eller motsvarande för att lära sig grunder
innan man får högre tjänster. Man kan dock räkna med att klättra
snabbare än personer utan denna utbildning.

Utbildningen Säkerhetsingenjör öppnar också upp
vägar för att tex bli en medarbetare inom säkerhetsskyddsadministration
hos organisationer med högt skyddsvärde. Det är alltså som nämnt ovan inte bara
säkerhetsbranschen som är tillgänglig för dessa elever. Branschen behöver nog
förstå att om våra kunder tillsätter roller på sin sida så måste säkerhetsbranschen
spegla dessa i vissa avseenden.

Som aktiv i branschen har Richard arbetat länge för att just denna
utbildning skulle bli till i Södertälje. -Jag har hela tiden haft en mycket
god dialog med ansvariga på Campus och uppfattade också tidigt deras
höga ambitioner och engagemang vilket givetvis har sporrat mig att
medverka för Certegos räkning under ett antal år.

–Jag har sett ett behov av tekniker och andra roller på olika platser i vårt
verksamhetsområde länge. Många gånger så går man lite som ”lärling”
med någon mentor. Genom att få ut fler med högre kompetens inom
området kommer vi alla att utvecklas, säger Richard. -Jag vill se
yrkesverksamma personer som redan utifrån sin breda kompetens kan
ifrågasätta direkta felaktigheter, det kommer öka kvalitè och
intjäningsgrad för hela marknaden.

–Det vinner alla på, avslutar Richard.

Facebook Twitter Linkedin

Sidan uppdaterad: 13 februari, 2023

Mer läsning

Omställningsstudiestöd

För dig som är mitt i arbetslivet Det nya omställnings­­studiestödet är till för dig som är mitt i arbetslivet och vill bredda din kompetens så att du blir mer attraktiv på...