Tentamen

Tentamen – illustration

Här är lite information för dig som vill tentera på Campus Telge.
Och du – glöm inte att ta med giltig legitimation till tentamenstillfället!

Allmänna ordningsregler för tentamina vid Campus Telge

 • Studenterna ska invänta tentamensvakter utanför tentamenssal före tentamen.
 • Under pågående tentamen är det endast tillåtet att lämna tentamenssalen för toalettbesök och då ska studenten skriva namn och tid på den toalettlista som tentamensvakten har tillgänglig, när studenten återvänder så noteras tiden på listan.
 • För student som av någon annan anledning lämnar tentamenssalen kommer en avvikelserapport att upprättas och skickas med till högskolan.

Programstudenter på Campus Telge

 • Distansstudenter som läser någon av de program eller kurser som ges på Campus Telge får information om tentamen från respektive högskola.

Programstudenter vid Högskolan i Gävle

 • Studenter vid Högskolan i Gävle anmäler sig via campustelge@sodertalje.se senast 10 arbetsdagar före tentamensdatumet, annars ges inte tillåtelse att skriva tentamen vid det aktuella tillfället.
 • Anmälan om att skriva tentamen skall innehålla namn, personnummer, datum och tidpunkt för tentamen samt kurskod/tentamenskod.

Programstudenter vid Mittuniversitetet

 • Studenter vid Mittuniversitetet anmäler sig till campustelge@sodertalje.se senast 10 arbetsdagar före tentamen, annars ges inte tillåtelse att skriva tentamen vid det aktuella tillfället. Detta gäller även om studenten har ett senare slutdatum för anmälan till Mittuniversitetet.
 • Anmälan om att skriva tentamen skall innehålla namn, personnummer, datum, tidpunkt för tentamen samt tentamenskod. Ange också om tentamen görs inom ramen för Ekoteknikprogrammet eller Masterprogrammet i ekoteknik.

Du som vill tentera men inte läser via Campus Telge

 • Campus Telge erbjuder tentamensmöjligheter för dig, även om du inte är inskriven som student på Campus Telge. Obs: Du behöver studera på en högskola eller universitet och antingen vara skriven (folkbokförd) eller arbeta i Södertälje för att få skriva tentamen på Campus Telge.
 • Om du inte bor eller jobbar i Södertälje kan du försöka kontakta Xenter lärcentrum i Tumba alternativt Campus Nyköping i Nyköping för att fråga om du får skriva tentamen där.
 • Tentamensavgiften är 500 kronor.
 • Din högskola/universitetet måste också godkänna att du får tentera på Campus Telge.

Gör så här

 1. Kontakta ansvarig lärare och kontrollera att det är okej att skriva tentan på Campus Telge.
 2. Ladda ner filen Blankett för personuppgifter distansstudenter
 3. Fyll i blanketten och maila till: campustelge@sodertalje.se
 4. Vi återkommer med svar om du kan tentera på Campus Telge. Tänk på att du inte kan meddela din skola att du ska skriva hos oss innan du fått svar från oss att detta är ok.
 5. Har du fler frågor är du välkommen att ringa oss på 08-523 037 06 (mellan kl.09-11.00)

Tänk på att

 • Du måste kontakta oss senast två veckor innan tentamenstillfället. Tentamensavgiften är 500 kronor.
 • Tänk på att avanmäla dig i god tid om du har förhinder och inte kan komma. Om du inte avanmält dig innan tentamenstillfället så blir du tvungen att betala dagen innan tentamen vid nästa tentamenstillfälle.

Högskolan i Skövde

Tentamensanmälan – Butikschefsprogrammet

Anmälan ska ske senast 14 dagar innan tentamenstillfället till campustelge@sodertalje.se . Om anmälan görs senare än så kan studenten få tentera i mån av tid och resurser men måste då vänta 30 minuter efter tentamenstidens start.

Enligt information från Högskolan i Skövde gäller följande:

 • Om en student vid Campus Telge anmäler sig till tenta/omtenta inom ramen för ordinarie studiegång (t.ex. en BCP13-student som anmäler sig till BCP13-tenta/-omtenta) så behöver den studenten inte anmäla sig till Högskolan i Skövde, utan enbart till Campus Telge (via denna sida).
 • Om en student vid Campus Telge anmäler sig till tenta/omtenta som inte ligger inom ramen för ordinarie studiegång (t.ex. en BCP13-student som anmäler sig till BCP14-tenta/-omtenta), då ska studenten både anmäla sig till Campus Telge (via denna sida) samt anmäla sig till Högskolan i Skövde via Elisabeth Isulander (kontaktuppgifter finns på www.his.se).

För mer information

Natalie Avezzano

Utbildningsadministratör
Tel: 08-523 047 34
E-post

Facebook Twitter Linkedin

Sidan uppdaterad: 25 augusti, 2018

Mer läsning

Tentamen

Här är lite information för dig som vill tentera på Campus Telge. Och du – glöm inte att ta med giltig legitimation till tentamenstillfället! Allmänna ordningsregler för...

Kontaktinformation

Kontaktpersoner för utbildningarna Vill du ha mer information om programmen är du välkommen att höra av dig till personalen på Campus Telge. Man kan även ta en direktkontakt...

Studieteknik gör skillnad

Bra studieteknik hjälper dig att att lyckas med dina studier. Lär dig sätt att inhämta och bearbeta information på ett effektivt sätt. Linnéuniversitetet har tagit fram denna...