Omställningsstudiestöd

Studentboende

För dig som är mitt i arbetslivet

Det nya omställnings­­studiestödet är till för dig som är mitt i arbetslivet och vill bredda din kompetens så att du blir mer attraktiv på arbets­­marknaden. Från och med den 1 oktober 2022 kan du söka omställnings­studiestöd för studier i Sverige som börjar 1 januari–30 juni 2023.

Vad är omställnings­studiestöd?

Omställnings­studiestödet är ett helt nytt studiestöd för vuxna mitt i arbetslivet. Med omställnings­studiestödet kan du studera och bredda din kompetens så att du blir mer attraktiv på arbets­marknaden, antingen genom att vidareutveckla dig inom ditt område eller genom att byta spår.

Omställnings­studiestödet består dels av ett bidrag på upp till 80 procent av din lön, upp till ett maxbelopp, dels av ett lån som du kan fylla på med om du vill. Du kan få stödet i 44 veckor; längre om du studerar på deltid.

Det gäller för studier som påbörjas från och med den 1 januari 2023, men i vissa fall går det att få omställningsstudiestöd för utbildningar som redan är påbörjade. Läs mer under rubriken Frågor och svar.

Det är CSN som har hand om det nya omställnings­studiestödet.

Stöd från en omställnings­organisation

Omställnings­studiestödet är en del av ett större paket som riktar sig till dig som står inför nästa steg i arbetslivet. Paketet innefattar även omställnings- och kompetensstöd från en omställnings­organisation.

Läs mer om omställningspaketet på regeringens webbplats.

Vilket stöd omställningsorganisationen kan ge varierar beroende på hur deras avtal ser ut. Det kan till exempel vara kartläggnings­samtal, studie- och yrkesvägledning eller hjälp med att validera dina kunskaper. När du ansöker om omställningsstudiestödet kan omställningsorganisationen meddela CSN om de anser att utbildningen stärker din ställning på arbetsmarknaden. I vissa fall kan de även betala ut ett kompletterande studiebidrag.

Om du har frågor om villkoren för omställningsstudiestödet ska du kontakta CSN.

För mer information kan du följa denna länk: https://www.csn.se/bidrag-och-lan/studiestod/omstallningsstudiestod

 

Facebook Twitter Linkedin

Sidan uppdaterad: 9 juni, 2023

Mer läsning

Omställningsstudiestöd

För dig som är mitt i arbetslivet Det nya omställnings­­studiestödet är till för dig som är mitt i arbetslivet och vill bredda din kompetens så att du blir mer attraktiv på...