Tentamen

Här nedan finns information för dig som vill tentera på Campus Telge. Glöm inte att ta med giltig legitimation till tentamenstillfället.

Programstudenter på Campus Telge

Distansstudenter som läser någon av de program eller kurser som ges på Campus Telge får information om tentamen från respektive högskola.

De program som för tillfället ges via Campus Telge är:

 • Ekoteknikprogrammet (180 hp)  och det Internationella masterprogrammet i ekoteknik och hållbar utveckling (120 hp) vid Mittuniversitetet
 • Förskollärarprogrammet (210 hp) vid Karlstads universitet
 • Grundlärarprogrammet: Förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 (240 hp) vid Karlstads universitet
 • Grundlärarprogrammet: Grundskolans årskurs 4–6 (240 hp) vid Karlstads universitet
 • Sjuksköterskeprogrammet (180 hp) vid Mälardalens högskola
 • Socionomprogrammet (210 hp) vid Högskolan i Gävle
Programstudenter vid Högskolan i Gävle

Studenter vid Högskolan i Gävle ska anmäla sig till campustelge@sodertalje.se senast 10 arbetsdagar före tentamen, annars får de inte skriva tentamen.

Anmälan om att skriva tentamen skall innehålla namn, personnummer, datum och tidpunkt för tentamen samt kurskod/tentamenskod.

Programstudenter vid Mittuniversitetet

Studenter vid Mittuniversitetet ska anmäla sig till campustelge@sodertalje.se senast 10 arbetsdagar före tentamen, annars får de inte skriva tentamen. Detta gäller även om studenten kan anmäla sig senare till Mittuniversitetet.

Anmälan om att skriva tentamen skall innehålla namn, personnummer, datum och tidpunkt för tentamen samt tentamenskod, samt om tentamen görs inom ramen för Ekoteknikprogrammet eller Masterprogrammet i ekoteknik.

Distansstudenter vid Karlstads universitet

Du som läser på distans vid Karlstads universitet har möjlighet att göra tentamen vid Campus Telge. Denna möjlighet upphör 2016-04-30. Obs! Berör inte  de lärarstudenter som är antagna/registrerade på Campus Telge

 

För att göra tentamen ska du anmäla dig till tentan på ”Min sida” och där välja ”Södertälje” i rullisten så snart som möjligt och allra senast 14 dagar före tentan. Därefter sköter tentamenssamordnaren på Karlstads universitet bokning till lärcentra, översändning av tentamen etc.

Campus Telges tentamensavgift är 500 kr.

OBS! Tänk på att avanmäla dig i god tid om du har förhinder och inte kan komma. Om du inte avanmält dig innan tentamenstillfället så blir du tvungen att betala dagen innan tentamen vid nästa tentamenstillfälle.

Du som vill tentera men inte läser via Campus Telge

Campus Telge erbjuder tentamensmöjligheter för dig, även om du inte är inskriven som student på Campus Telge. OBS! Du behöver studera på en högskola eller universitet och antingen vara skriven (folkbokförd) i, eller arbeta i, Södertälje för att få skriva tentamen på Campus Telge.

Om du inte bor eller jobbar i Södertälje kan du försöka kontakta Xenter lärcentrum i Tumba (www.xenter.se, tel. 08-530 623 70) alternativt Campus Nyköping i Nyköping (www.campusnykoping.se, tel. 0155-24 87 85) för att fråga om du får skriva tentamen där.

Tentamensavgiften är 500 kronor.

Din högskola/universitetet måste också godkänna att du får tentera på Campus Telge.

Gör så här

 1. Kontakta ansvarig lärare och kontrollera att det är okej att skriva tentan på Campus Telge.
 2. Ladda ner filen Blankett för Personuppgifter distansstudenter
 3. Öppna filen med Acrobat Reader och spara filen på din dator.
 4. Fyll i blanketten och spara filen igen.
 5. Bifoga den ifyllda blanketten i ett mail som du skickar till campustelge@sodertalje.se
  I mejlet skriver du att du vill tentera på Campus Telge.
 6. Därefter får du svar om det går bra att tentera på Campus Telge.

OBS: Du måste kontakta oss senast två veckor innan tentamenstillfället. Tentamensavgiften är  500 kronor.

OBS! Tänk på att avanmäla dig i god tid om du har förhinder och inte kan komma. Om du inte avanmält dig innan tentamenstillfället så blir du tvungen att betala dagen innan tentamen vid nästa tentamenstillfälle.

Tentamensanmälan – Butikschefsprogrammet (Högskolan i Skövde)

Anmälan ska ske senast 14 dagar innan tentamenstillfället till campustelge@sodertalje.se om anmälan görs senare än så, kan studenten få tentera i mån av tid och resurser men måste då vänta 30 minuter efter tentamenstidens start.

Enligt information från Högskolan i Skövde gäller följande:

 • Om en student vid Campus Telge anmäler sig till tenta/omtenta inom ramen för ordinarie studiegång (t.ex. en BCP13-student som anmäler sig till BCP13-tenta/-omtenta) så behöver den studenten inte anmäla sig till Högskolan i Skövde, utan enbart till Campus Telge (via denna sida).
 • Om en student vid Campus Telge anmäler sig till tenta/omtenta som inte ligger inom ramen för ordinarie studiegång (t.ex. en BCP13-student som anmäler sig till BCP14-tenta/-omtenta), då ska studenten både anmäla sig till Campus Telge (via denna sida) samt anmäla sig till Högskolan i Skövde via Elisabeth Isulander (kontaktuppgifter finns på www.his.se).

 

 

Allmänna ordningsregler för tentamina vid Campus Telge

Vänligen notera följande ordningsregler då du tenterar på Campus Telge:

Studenterna ska invänta tentamensvakter utanför tentamenssal före tentamen.

Under pågående tentamen är det endast tillåtet att lämna tentamenssalen för toalettbesök och då ska studenten skriva namn och tid på den toalettlista som tentamensvakten har tillgänglig, när studenten återvänder så noteras tiden på listan.

För student som av någon annan anledning lämnar tentamenssalen kommer en avvikelserapport att upprättas och skickas med till högskolan.