Välkommen till vår värld

Campus Telge , Yrkeshögskolan i Södertälje! 

 

Södertälje är en stad där världarna möts: landsbygd möter stad, industri möter forskning och många olika kulturer möter varandra. En internationell plats med kunskap från hela världen.
Campus Telge är en kommunal yrkeshögskola som är belägen i Södertälje Science Park, en nod för samverkan mellan näringsliv, akademi och det offentliga.  Vår vision är att skapa värde för våra studerande genom utbildning av enastående kvalitet, väcka nyfikenhet och lust att lära hos alla Södertäljebor, vara en självklar partner till näringslivet för kompetensförsörjning och att bidra till samhället genom en höjd utbildningsnivå, ökad sysselsättningsgrad och en bättre matchning av kompetens.
Yrkeshögskolan är den utbildningsform i Sverige som har det tydligaste uppdraget att ge arbetslivet rätt kompetens i rätt tid. Det är en eftergymnasial utbildningsform med de tre kärnvärdena:
  • Arbetslivsdriven: utgångspunkt tas i arbetslivets faktiska kompetensbehov och arbetslivet har en central roll både före, under och efter utbildningarna.
  • Skräddarsydd: utbildningarna är skräddarsydda utifrån arbetslivets behov av kompetens och leder till en tydlig och aktuell yrkesroll.
  • Målinriktad: tillsammans jobbar anordnare, studerande och arbetsliv med ett tydligt fokus på matchningsmålet. Det målinriktade arbetssättet märks också genom LiA (lärande i arbete) där studerande kan utveckla praktiska färdigheter i skarpt läge på en relevant arbetsplats.
När du efter dina studier lämnar Campus Telge vill vi att du ska vara rustad för den yrkesroll du valt. Ett team bestående av en dedikerad utbildningsledare, externa konsulter, övrig personal på yrkeshögskolan samt en ledningsgrupp från näringslivet säkerställer att du som studerande genom utbildningen ges förutsättningar att utveckla de kompetenser som efterfrågas på arbetsmarknaden.

 

Vi är den lilla skolan med det stora målet: Att rusta studenter för framtiden och förse näringslivet med den bästa kompetens!

 

 

 

Facebook Twitter Linkedin

Mer läsning

Tentamen

  Vi har stängt tentamen tillsvidare. Observera att detta endast gäller Högskolor på distans.  Vi får väldigt mycket förfrågningar just nu gällande att skriva tentamen...

Omställningsstudiestöd

För dig som är mitt i arbetslivet Det nya omställnings­­studiestödet är till för dig som är mitt i arbetslivet och vill bredda din kompetens så att du blir mer attraktiv på...

Sök stipendium

Sancta Ragnhilds Gille Har du tydlig anknytning till Södertälje? Har du genomgått grundskola och gymnasieskola med goda betyg? Har du studerat minst ett år vid...