CSN, vad gäller egentligen?

Planering

Varje ny termin får vi på Campus Telge många frågor från studenter som undrar över CSN.

Många oroar sig för att vi inte rapporterar in resultaten, eller har andra frågor.

Därför kommer här nedan information som är bra att veta, nedan text kommer från CSNs hemsida.

Tänk på det här när du ansöker

 

  • Ansök i god tid. Du kan ansöka om studie­medel så fort du har valt en utbildning, du behöver alltså inte ha blivit antagen. Det finns inget sista datum för att ansöka, men du kan bara få studie­medel för fyra veckor bakåt i tiden från den vecka vi får in din ansökan.
  • Förbered dig genom att ta reda på uppgifter. Ta reda på din studietid (till exempel när terminen börjar och slutar) och hur många poäng du ska läsa.
  • Ansök gärna för en längre tid. Vi kontrollerar dina studie­resultat vid varje ny ansökan, och ibland kan det dröja innan vi får dina studie­resultat från skolan. Då kan du behöva vänta på beslutet. Därför är det bra att ansöka för en längre tid. Du kan ansöka för högst 53 veckor i taget.
  • Du behöver vanligtvis inte skicka med antagningsbevis eller andra bilagor när du studerar i Sverige. Skickar du med bilagor tar det längre tid för oss att fatta beslut om dina studiemedel.

Meddela CSN om något ändras under studietiden

Läser du färre poäng än du planerat? Har du avbrutit dina studier? Det här är exempel på händelser som kan påverka dina bidrag och lån. Det är därför viktigt att du anmäler förändringar till oss så snart som möjligt.

Ändringar som kan påverka dina studie­medel:

  • Du ändrar studietakt eller läser färre poäng.
  • Du avbryter studierna.
  • Din inkomst ändras.
  • Du blir sjuk eller vårdar sjukt barn.
  • Din eller en anhörigs arbetstid förändras när du är utländsk medborgare.

Vi på Campus Telge rapporterar in dina resultat vid varje termin , har du ej blivit godkänd i en kurs behöver du därför göra upp en plan med din utbildningsledare hur du ska göra för att bli godkänd. Du riskerar att bli utan studiemedel om du inte klarar alla kurser.

Vi rapporterar in dina uppgifter tidigast 5 dagar dagar innan terminens start, sedan tar det några dagar för CSN att handlägga detta. Det betyder att om du ansöker för tidigt kommer du få information från CSN att vi ej skickat in dina resultat. Har du varit frånvarande en längre tid, samt ej närvarat vid tentamen kommer vi att kontakta dig. Om vi ej hör något kommer du rapporteras in som ej studerande. Det är därför viktigt att du meddelar oss på Campus Telge om du är sjuk en längre tid, eller om något annat inträffat.

Du behöver inte kontakta oss för att be oss rapportera in dig om du är aktivt studerande, vi kommer att rapportera in dig.

Vet du dock att du ej klarat en kurs eller att det går över 14-30 dagar och du fortfarande får information att du ej blivit rapporterad/beviljad CSN efter start kan du kontakta din utbildningsledare.

Du hittar all aktuell information på www.csn.se

Observera att denna information endast gäller Yh Studerande studenter som läser någon av våra utbildningar. 

 

Facebook Twitter Linkedin

Sidan uppdaterad: 24 november, 2022

Mer läsning

CSN, vad gäller egentligen?

Varje ny termin får vi på Campus Telge många frågor från studenter som undrar över CSN. Många oroar sig för att vi inte rapporterar in resultaten, eller har andra frågor....