Verksamhetsutvecklare

Utbildningsperiod

HT 2022–VT 2024

Yh-poäng

305

Ansökningsperiod

VT 2022–

Studietakt

Heltid, 61 veckor (3 terminer)

Studieort

Södertälje, Campus Telge

Detta är utbildningen för dig som vill ha en ledande roll i att identifiera, analysera och utveckla verksamhetsprocesser. Din roll behövs i såväl privat som offentlig verksamhet.

Ansökan är stängd!
Nästa ansökningsperiod januari 2022

En verksamhetsutvecklare kan ha flera roller alltifrån att stödja en organisations strategiarbete med expertkompetens till att operativt leda processförbättrings-arbete på olika nivåer. I dina arbetsuppgifter som verksamhetsutvecklare kommer du att ansvara för eller medverka i utveckling av en organisations hela kvalitetssystem.

I din framtida yrkesroll kommer du att använda flera olika tekniker beroende på produkt eller tjänsteområde. Efter genomgången utbildning kommer du att ha god kännedom om LEAN och flera olika begrepp och arbetsformer kopplade till LEAN.

Utbildningen på Campus Telge ger kunskap och erfarenhet inom flera områden. Du kommer efter utbildningen kunna ta rollen som förändringsledare och hantera både hårda och mjuka inslag i en förändringsprocess. När nya initiativ behövs så stöttar du organisationen med analyser av kunder, marknad och omvärld. Du leder arbetet i framtagande av nya processer och att kvalitetssäkra processer och leveranser. Du engagerar medarbetare i arbetet och skapar därigenom ett positivt klimat i de organisationer du arbetar i.

En del av utbildningen består av ”Lärande i Arbete” LIA som är en helt arbetsplatsförlagd kurs där du under handledning får använda och utveckla dina kunskaper i en befintlig organisation och samtidigt knyta kontakter på arbetsmarknaden.

          

Kontakt

Porträtt Birgitta Lehmus Hector
Birgitta Lehmus Hector

Utbildningsledare Logistik och Verksamhetsutvecklare
Tel: 08-523 037 75
E-post

Facebook Twitter Linkedin

Sidan uppdaterad: 11 oktober, 2021