Verksamhetsutvecklare

Utbildningsperiod

HT 2023–HT 2024

Yh-poäng

305

Ansökningsperiod

2023-01-16–2023-08-20

Studietakt

Heltid, 61 veckor (3 terminer)

Studieort

Södertälje, Campus Telge

Detta är utbildningen för dig som vill ha en ledande roll i att identifiera, analysera och utveckla verksamhetsprocesser. Din roll behövs i såväl privat som offentlig verksamhet.

 

Om utbildningen

Utbildningen Verksamhetsutvecklare på Campus Telge är en utbildning för dig som vill ha en ledande funktion i organisationen med ansvar för att både ta fram och kvalitetssäkra nya sätt att arbeta på. Utbildningen gör dig attraktiv på arbetsmarknaden genom att du får en bred kunskap inom ett stort antal områden. Områden som är avgörande för organisationers möjligheter att utveckla verksamheten och processer i linje med ökade krav på hållbarhet, kvalitet och samhällsnytta. Under tre terminer får du lära dig att ta rollen som verksamhets- och förändringledare och anpassa processer efter dagens och morgondagens utmaningar. Din roll behövs i såväl privat som offentlig verksamhet.

 

Som verksamhetsutvecklare har du ofta en ledande funktion i organisationen och ansvarar för att både ta fram och kvalitetssäkra nya sätt att arbeta på. I utbildningen lär du dig att kunna hantera både hårda och mjuka inslag i en förändringsprocess, att skapa engagemang på din arbetsplats och arbeta nära personalen. När nya initiativ behövs stöttar du organisationen med analyser av kunder, marknad och omvärld. Du kommer att kunna leda arbetet i framtagande av nya processer och att kvalitetssäkra befintliga processer och leveranser. Du har också gedigen kunskap om hur du engagerar medarbetare i arbetet och skapar därigenom ett positivt klimat i de organisationer du arbetar i.

 

En verksamhetsutvecklare kan ha flera roller, alltifrån att stödja en organisations strategiarbete med expertkompetens till att operativt leda processförbättringsarbete på olika nivåer. I dina arbetsuppgifter som verksamhetsutvecklare kommer du också att kunna ansvara för eller medverka i utveckling av en organisations hela system för kvalitet och hållbarhet. I din framtida yrkesroll kommer du att använda flera olika tekniker beroende på produkt eller tjänsteområde. Utbildningen täcker därför in en rad olika områden och ger omfattande kunskap och praktisk erfarenhet så att du känner dig trygg i din framtida roll som verksamhetsutvecklare.

 

Utbildningen är platsförlagt på Campus Telge och anordnas av Södertälje Kommun i samverkan med flera partnerföretag och -organisationer. Inom utbildningens olika delkurser varvas föreläsningar med gruppövningar, seminarier, studiebesök, hemuppgifter och självstudier.

 

Efter genomgången utbildning kommer du att ha god kännedom om ett stort antal olika områden som t ex kvalitetssystem, LEAN, process- och projektledning, hållbarhet och arbetsmiljö. En del av utbildningen består av ”Lärande i Arbete” (LIA) som är en helt arbetsplatsförlagd kurs där du under handledning får använda och utveckla dina kunskaper i en befintlig organisation och samtidigt knyta värdefulla kontakter inför framtiden på arbetsmarknaden.

 

Utbildningens innehåll i korthet:

 • Introduktion till yrkesrollen Verksamhetsutvecklare
 • Kommunikation, pedagogik och möten
 • Verksamhetens processer, flöden, organisation och system
 • Kvalitetssystem för hållbara verksamheter
 • Hållbarhet, miljö och klimat för hållbara verksamheter
 • Arbetsmiljö för hållbara verksamheter
 • Framgångsrikt leda en förändringsprocess
 • LEAN och kvalitetsmetodik
 • Projektledning
 • LIA – Lärande i arbete
 • Examensarbete

 

Efter utbildningen kan du arbeta som:

 • Verksamhetsutvecklare
 • Kvalitets- och processutvecklare
 • Produktutvecklare
 • Förbättrings- och förändringsledare
 • Kvalitets- och hållbarhetssamordnare
 • Processtödjare
 • LEAN-koordinator

 

          

Kontakt

Porträtt Cathrine Haglund
Cathrine Haglund

Enhetschef
Tel: 08-523 037 90
E-post

Facebook Twitter Linkedin

Sidan uppdaterad: 14 augusti, 2023