Alla ()
Artiklar ()
Evenemang ()
För studenter ()
Nyheter ()
Övrigt ()
Diskussionsgrupp
9 mars, 2018

Uppdragsutbildningar

Högskola, Universitet

KTH har ett centrum för Leanutbildningar på Campus Telge, som riktar sig till olika företag och företagskluster. Det finns ett basutbud med kurser både för varuproducerande företag och tjänsteföretag. Dessutom kan enskilda företag få...

Socionom
9 mars, 2018

Socionom

Högskola

Socionomprogrammet på Campus Telge ges samarbete med Högskolan i Gävle. Utbildningen ges under de första sex terminerna på grundläggande nivå och inleds med ett basblock under första året. Efter ett fortsättningsblock på 1,5 år...

Sjuksköterska
9 mars, 2018

Sjuksköterska

Högskola

Utbildningen bedrivs med en pedagogik som utgår från flexibelt lärande, där teoridelen i huvudsak är nätbaserad men även inkluderar fysiska träffar, huvudsakligen förlagda i Sörmland....

Planering
9 mars, 2018

Lärare

Högskola, Universitet

Undervisa i två eller flera ämnen: Ämneslärareprogrammet årskurs 7–9, 270 hp Ämneslärarprogrammet gymnasieskolan 300/330 hp Vidareutbilda dig till ämneslärare inom gymnasie- eller grundskolan (åk 7–9): Kompletterande pedagogisk...

Student
9 mars, 2018

Fristående kurser

Högskola, Universitet

Vårterminer Utforska naturvetenskap och teknik med science center-pedagogik II 7,5 hp Tematiskt arbetssätt med naturvetenskap och teknik integrerade med andra skolämnen, experiment med enkel, vardaglig utrustning, kunskapsområden med...