Underhållstekniker

Utbildningsperiod

HT 2024–VT 2026

Yh-poäng

400

Ansökningsperiod

2024-01-15–2024-08-14

Studietakt

Heltid

Studieort

Södertälje, Campus Telge

För dig som vill arbeta med kvalificerad teknik och praktiskt hantera både mekaniskt och elektriskt underhåll och bedriva underhållsarbete och felsökning i processtyrda anläggningar.

Vill du ha ett yrke där du får använda dig av teknisk kompetens, felsökningsfärdigheter och systematiskt arbete för att förebygga problem?

Som underhållstekniker minskar du risken för driftstopp inom industrin genom förebyggande underhållsinsatser. Underhållsteknikern utför förebyggande och avhjälpande underhåll på industrimaskiner och mekanisk utrustning i till exempel en tillverkningsindustrin. Det kan innebära att utföra förebyggande underhåll för att minska risken för driftstopp eller att felsöka och reparera maskiner.

Det behövs många underhålls- och servicetekniker just nu och både efterfrågan på yrkesrollen och betydelsen av kompetensen ökar. Branschen menar att det finns en stor efterfrågan på underhållstekniker och att det finns en stor risk för en hög kompetensbrist i framtiden. Det rör sig om så mycket som 5 000 tjänster/år som kan behövas.

Som underhållstekniker får du kunskaper och färdigheter att arbeta med kvalificerad teknik för service och underhåll inom flera olika branscher. Du arbetar med installation, driftsättning av automatiserade anläggningar men även med programmering av datorstyrda system i produktionen.

Lärande i arbete

LIA (Lärande i arbete) är kurser där du får använda dina teoretiska kunskaper i praktiken på plats på ett företag och utvecklas i yrkesrollen under handledning av yrkeskunniga personer. I utbildningen ingår det två sådana perioder av lärande i arbete. Eftersom arbetsgivarna uppskattar att man som studerande tar eget initiativ, förbereds du under utbildningen för att själv kontakta arbetsgivare och ansöka om en LIA plats med god framförhållning. Vi erbjuder platser som du kontaktar och ger dig stöd och följer upp hur det går.

Att läsa till Underhållstekniker på Campus Telge

Kurserna i programmet är förlagda i skolan och praktiska moment ingår som en del av undervisningen. Studierna är på eftergymnasial nivå. Därför kräver denna utbildning ett positivt förhållningssätt till att studera, ett stort eget ansvar för de egna studierna och en förståelse för att närvaro i undervisningen är avgörande för att ta sig igenom programmet.

Viss kurslitteratur kommer krävas i form av läroböcker. Du ska därför vara beredd på att du kommer behöva köpa eller på annat sätt införskaffa kursböcker. Ta med detta i beräkningen när du söker in till detta program.

Efter utbildningen kan du arbeta som

  • Driftstekniker
  • Driftsäkerhetstekniker
  • Mekatroniker
  • Servicetekniker
  • Underhållsingenjör
  • Underhållstekniker

 

                             

 

Astra Zeneca - logotyp         

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Monica Cotal

Utbildningsledare Underhållstekniker, Produktionstekniker
Tel: 08-523 013 10
E-post

Yolia Maleel

Utbildningsadministratör , Antagning
Tel: 08-523 048 68
E-post

Facebook Twitter Linkedin

Sidan uppdaterad: 7 maj, 2024