Produktionstekniker och – utvecklare med inriktning hållbar produktion.

Utbildningsperiod

HT 2023–VT 2025

Yh-poäng

400

Ansökningsperiod

2023-01-16 –2023-08-20

Studietakt

Heltid

Studieort

Södertälje, Campus Telge

Denna utbildning är till för dig som vill jobba med att identifiera, beskriva och analysera samt bedöma resultat inom produktionsprocessen utifrån ett förbättrings- och utvecklingsperspektiv med beaktande hållbar produktion

Ansökan är öppen!

Har du ett brinnande intresse för utveckling och teknik?

Utbilda dig till produktionstekniker och du har en central yrkesroll genom hela produktionsprocessen.

I din yrkesroll får du självständigt och i team identifiera, beskriva och analysera samt implementera lösningar för ständiga förbättringar och kvalitetsteknik i hela produktionsprocessen.

 

Med hjälp av moderna IT verktyg och hjälpmedel så som CAD/CAM ritningsläsning och 3D- samt digital tillverkningsteknik medverkar du till att utveckla, förbättra och effektivisera produktionsprocessen.

 

 

Efter examen har du färdigheter i att identifiera, beskriva och analysera samt initiera kreativa och innovativa produktionstekniska lösningar och produktionseffektivisering och lösa sammansatta problem inom produktionsprocessen med olika mätmetoder,verktyg och
kunna värdera och analysera resultaten.

Lärande i arbete

I utbildningen ingår det två perioder av lärande i arbete: kurser där du får använda dina teoretiska kunskaper i praktiken på plats på ett företag och utvecklas i yrkesrollen under handledning av yrkeskunniga personer.

Efter utbildningen kan du arbeta som

  • Hållbar produktionsspecialist
  • Produktionstekniker
  • Produktionsutvecklare

 

Nedanstående företag står bakom och stöttar utbildningen:

                                                       

          

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Porträtt Cathrine Haglund
Cathrine Haglund

Enhetschef
Tel: 08-523 037 90
E-post

Monica Cotal

Utbildningsledare Underhållstekniker, Produktionstekniker
Tel: 08 5230 13 10
E-post

Facebook Twitter Linkedin

Sidan uppdaterad: 28 augusti, 2023