Produktionstekniker och – utvecklare med inriktning hållbar produktion.

Utbildningsperiod

HT 2023–VT 2025

Yh-poäng

400

Ansökningsperiod

2023-01-16 –2023-08-20

Studietakt

Heltid

Studieort

Södertälje, Campus Telge

Denna utbildning är till för dig som vill jobba med att identifiera, beskriva och analysera samt bedöma resultat inom produktionsprocessen utifrån ett förbättrings- och utvecklingsperspektiv med beaktande hållbar produktion

Har du ett brinnande intresse för utveckling och teknik?

Utbilda dig till produktionstekniker och du har en central yrkesroll genom hela produktionsprocessen.

I din yrkesroll får du självständigt och i team identifiera, beskriva och analysera samt implementera lösningar för ständiga förbättringar och kvalitetsteknik i hela produktionsprocessen.

 

Med hjälp av moderna IT verktyg och hjälpmedel så som CAD/CAM ritningsläsning och 3D- samt digital tillverkningsteknik medverkar du till att utveckla, förbättra och effektivisera produktionsprocessen.

 

 

Efter examen har du färdigheter i att identifiera, beskriva och analysera samt initiera kreativa och innovativa produktionstekniska lösningar och produktionseffektivisering och lösa sammansatta problem inom produktionsprocessen med olika mätmetoder,verktyg och
kunna värdera och analysera resultaten.

Lärande i arbete

I utbildningen ingår det två perioder av lärande i arbete: kurser där du får använda dina teoretiska kunskaper i praktiken på plats på ett företag och utvecklas i yrkesrollen under handledning av yrkeskunniga personer.

Efter utbildningen kan du arbeta som

  • Hållbar produktionsspecialist
  • Produktionstekniker
  • Produktionsutvecklare

 

Nedanstående företag står bakom och stöttar utbildningen:

                                                       

          

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Porträtt Cathrine Haglund
Cathrine Haglund

Enhetschef
Tel: 08-523 037 90
E-post

Monica Cotal

Utbildningsledare Underhållstekniker, Produktionstekniker
Tel: 08-523 013 10
E-post

Facebook Twitter Linkedin

Sidan uppdaterad: 6 oktober, 2023