Kyl- och värmepumptekniker

Utbildningsperiod

September 2024–VT 2026

Yh-poäng

400

Ansökningsperiod

2024-01-15–2024-08-14

Studietakt

Heltid, 80 veckor, 4 terminer

Studieort

Södertälje, Campus Telge

Hösten 2024 startar nästa omgång av utbildningen Kyl- och värmepumptekniker på Campus Telge

Video från Svenska Kyl & Värmepumpföreningen

En ny karriär med rätt teknisk kompetens

Som kyl- och värmepumptekniker arbetar man med installation, service och underhåll av kyl- och värmepumpanläggningar. Dessa finner man bland annat i fastigheter, butiker och industrier. Kylteknik används framförallt i livsmedelsbutikernas kyldiskar, i luftkonditioneringssystem, i industriprocesser, inom medicinteknik och vid isbanor.Kylanläggningar och värmepumpar använder i grunden samma teknik. Den officiella titeln kyl- och värmepumptekniker förkortas ofta till kyltekniker oavsett vilken nisch teknikerna arbetar inom.

Möte med dator

Kyltekniker är ett bristyrke idag. Branschorganisationen SKVP har gått ut med att det saknas cirka 1200 stycken kyltekniker just nu och ytterligare 500 stycken skulle kunna anställas årligen i en femårsperiod. Totala anställningsbehovet uppgår därmed till cirka 70% av antalet tekniker i Sverige idag. När affärstidningen Dagens industri listar yrken som Sveriges företagen har svårast att rekrytera till på grund av brist på utbildad personal hamnar kyl- och värmepumptekniker överst av alla yrken. Utbildade kyl- och värmepumptekniker är därför mycket eftertraktade av kylföretagenMarknaden växer för varje år och beläggningen är hög hos kylföretagen.

Under vår utbildning får du lära dig om kylprocessen, kyltekniska system, köldmedier (både traditionella HFC-köldmedier och naturliga köldmedier) samt tillhörande komponenter. Du får även en systemförståelse för kyl-, ventilations- och elteknik och får kunskaper om olika energilösningar, energikällor, uppvärmningskällor samt olika energitekniker.


Genom utbildningens kurser kommer du även lära dig att bedöma samt motivera de mest fördelaktiga alternativen vid systemlösningar utifrån miljö-, tillgänglighets-, service- samt driftsäkerhetsaspekter. Du kommer uppnå kraven för begränsad auktorisation enligt Elsäkerhetsverket och får även kunskaper som räcker för att kunna klara ett prov för personlig kylcertifiering enligt gällande regelverk.

Efter examen har du färdigheter i att installera kyl- och värmepumpssystem och kompetens att driftsätta och injustera styr- och övervakningssystem samt lägga upp underhållsplaner för dessa.

Efter utbildningen har du även fått med dig:

  • Heta arbeten
  • Undervisning inför provet för F-gascertifikat och ett provtillfälle
  • Den teoretiska delen som krävs för begränsad elbehörighet

Branschens lagar och regler

Våra kurser tar upp Sveriges och EU:s gällande regelverk, och den lagstiftning som måste följas när man arbetar i yrkesrollen. Här får du med dig nödvändiga kunskaper som ger dig en djup förståelse för yrkesområdet.

Arbeta i projekt

Under utbildningen får du läsa kurser som syftar till att ge dig förutsättningar att fungera som projektledare för mindre projekt och kunna arbeta ansvarsfullt både enskilt och i grupp.  Du lär dig även att projektera och utifrån anläggningars olika förutsättning välja de mest effektiva lösningarna.

Kundrelationer och försäljning

Färdigheter i att kommunicera med kunder är en eftertraktad egenskap i branschen. Här lär du dig hur man bäst kan bygga upp kundrelationer utifrån ett företagsperspektiv, med hänsyn till aspekter såsom merförsäljning, kundnytta, samt etiskt och moraliskt affärsmannaskap. I möte med kunden kan du efter utbildningen bearbeta affärsrelaterade frågor som bidrar till ett mervärde för både kund och det egna företaget.

IT-teknik

I alla branscher idag sker en snabb digital utveckling. I denna utbildning lär du dig behärska och nyttja de moderna IT-stöd som idag är blivit en standard. Detta i enlighet med företagens aktuella behov.

Lärande i arbete

I utbildningen ingår det två perioder av lärande i arbete: kurser där du får använda dina teoretiska kunskaper i praktiken på plats på ett företag och utvecklas i yrkesrollen under handledning av yrkeskunniga personer.

Efter utbildningen kan du jobba med

Främst syftar utbildningen till att jobba med service av kylanläggningar och värmepumpar.
Service innebär att säkerställa kontinuerlig drift av anläggningen genom regelbunden genomgång, felsökning, problemlösning och åtgärdande av fel, däribland byte av komponenter vid behov.
Det blir allt vanligare att delar av kontrollen görs på disatans via digitala styrsystem där kylteknikern kan få larm från systemet när några värden avviker och tyder på problem. Ibland kan problemen avhjälpas på distans genom justeringar i styrsystemet, men nästan allt jobb sker ute på kundernas anläggningar.

En arbetsuppgift består i att montera nya kylanläggningar. Det är vanligt att de som är nya i jobbet börjar med montage av nya anläggningar, där det är enklare att få direkt handledning på plats. Successivt får teknikern sedan egna, mindre serviceuppdrag, för att med tiden bli allt mer erfarna och då ta mer komplexa uppdrag.

En dag på jobbet:

Som kyltekniker har du din egen servicebil lastad med de verktyg du behöver och visst material. Ofta behöver du besöka grossisten för att komplettera med komponenter och material du behöver under dagen eller under veckan.
Du lägger oftast upp dina dagar själv. Vissa uppdrag får du tilldelat av din servicechef, och andra uppdrag får du genom direktkontakt med dina kunder. Du planerar i vilken ordning du besöker dina kunder. Yrket är fritt och har mycket eget ansvar. Samtidigt har du och dina kollegor mycket  kontakt – ni hjälper varandra att lösa problem, ofta genom telefon- eller videosamtal.
Stämningen mellan arbetskamrater är ofta kamratlig med stark laganda där nya tekniker får god hjälp av de som jobbat längre.

Ett talande citat från en kyltekniker: 

– Jag har jobbat som kyltekniker i 30 år. Varje dag lär jag mig någonting nytt. Det är otroligt utvecklande och kyltekniker måste vara världens roligaste jobb.

Är du teknikintresserad? Vänta inte, utan tryck på gula knappen ovan:
Ansök senast 2024 05 03.
Saknar du formell behörighet (gymnasium/motsvarande)? Sök då i alla fall, så gör vi en bedömning av din bakgrund. Möjlighet finns att antas utan formell behörighet. (mer info under fliken behörighet)
Vänta inte nu, utan ansök direkt.

I samarbete med:

Kontakt

Henrik Brengesjö

Utbildningsledare Kyl- och Värmepumptekniker
Tel: 08 - 523 02 999
E-post

Porträtt Cathrine Haglund
Cathrine Haglund

Enhetschef
Tel: 08-523 037 90
E-post

Facebook Twitter Linkedin

Sidan uppdaterad: 3 juli, 2024