Kyl- och värmepumpstekniker

Utbildningsperiod

HT 2023–VT 2025

Yh-poäng

350

Ansökningsperiod

2023-01-16–2023-08-20

Studietakt

Heltid, 70 veckor, 4 terminer

Studieort

Södertälje, Campus Telge

Hösten 2023 startar nästa omgång av utbildningen Kyl- och värmepumpstekniker på Campus Telge

Video från Svenska Kyl- och värmepumpföreningen

En ny karriär med rätt teknisk kompetens

Som kyl- och värmepumpstekniker arbetar man med installation, service och underhåll av kyl- och värmepumpanläggningar. Dessa finner man bland annat i fastigheter, butiker och industrier. Kylteknik används framförallt i livsmedelsbutikernas kyldiskar, i luftkonditioneringssystem, i industriprocesser, inom medicinteknik och vid isbanor.

Möte med dator

Kyltekniker är ett bristyrke idag. Branschorganisationen SKVP har gått ut med att det saknas cirka 1200 stycken kyltekniker just nu och ytterligare 500 stycken skulle kunna anställas årligen i en femårsperiod. Sommaren 2018 gav oss en historisk värmebölja och visade att bristen är större än någonsin. Marknaden växer för varje år och beläggningen är hög hos kylföretagen.

Under vår utbildning får du lära dig om kylprocessen, kyltekniska system, köldmedier (gamla och nya) samt tillhörande komponenter. Du får även en systemförståelse för kyl-, ventilations- och elteknik och får kunskaper om olika energilösningar, energikällor, uppvärmningskällor samt olika energitekniker.


Genom utbildningens kurser kommer du även lära dig att bedöma samt motivera de mest fördelaktiga alternativen vid systemlösningar utifrån miljö-, tillgänglighets-, service- samt driftsäkerhetsaspekter. Du kommer uppnå kraven för begränsad auktorisation enligt Elsäkerhetsverket och får även kunskaper som räcker för att kunna klara ett prov för personlig kylcertifiering enligt gällande regelverk.

Efter examen har du färdigheter i att installera kyl- och värmepumpssystem och kompetens att driftsätta och injustera styr- och övervakningssystem samt lägga upp underhållsplaner för dessa.

Efter utbildningen har du även med dig:

  • Heta arbeten
  • Den teoretiska delen som krävs för begränsad elbehörighet
  • F-gaser – Personcertifikat

Branschens lagar och regler

Våra kurser tar upp Sveriges och EU:s gällande regelverk, och den lagstiftning som måste följas när man arbetar i yrkesrollen. Här får du med dig nödvändiga kunskaper som ger dig en djup förståelse för yrkesområdet.

Arbeta i projekt

Under utbildningen får du läsa kurser som syftar till att ge dig förutsättningar att fungera som projektledare för mindre projekt och kunna arbeta ansvarsfullt både enskilt och i grupp.  Du lär dig även att projektera och välja, utifrån en förståelse av dess verkan och effektivitet, bäst lösning av anläggning till rätt plats.

Kundrelationer och försäljning

Färdigheter i att kommunicera med kunder är en eftertraktad egenskap i branschen och här lär du dig hur man bäst kan bygga upp kundrelationer utifrån ett företagsperspektiv, med hänsyn till aspekter såsom merförsäljning, kundnytta, samt etiskt och moraliskt affärsmannaskap. I möte med kunden kan du efter utbildningen bearbeta affärsrelaterade frågor som bidrar till ett mervärde för både kund och det egna företaget.

IT-teknik

I alla branscher idag sker en snabb digital utveckling. I denna utbildning lär du dig behärska och nyttja de moderna IT-stöd som idag är blivit en standard. Detta i enlighet med företagens aktuella behov.

Lärande i arbete

I utbildningen ingår det två perioder av lärande i arbete: kurser där du får använda dina teoretiska kunskaper i praktiken på plats på ett företag och utvecklas i yrkesrollen under handledning av yrkeskunniga personer.

Efter utbildningen kan du arbeta som

  • Kyl- och värmepumpstekniker
  • Kylservicetekniker
  • Kyltekniker
  • Servicetekniker inom kyla

I samarbete med:

Kontakt

Porträtt Oscar Tylstedt
Oscar Tylstedt

Utbildningsledare Säkerhetsingenjör, Kyl- och värmepumsptekniker
Tel: 08-523 062 62
E-post

Porträtt Cathrine Haglund
Cathrine Haglund

Enhetschef
Tel: 08-523 037 90
E-post

Håkan Johansson

Huvudlärare Kyl- och värmepumpstekniker
Tel: 08-523 063 52
E-post

Facebook Twitter Linkedin

Sidan uppdaterad: 9 juni, 2023