Arbetsledning, arbetsrätt och arbetsmiljö

Kursinformation

Kurstid: 2020-12-14—2021-01-22 (15 Yh-poäng, 3 veckor)
Studietakt: Bunden, heltid
Studieort: Södertälje
Utbildningsform: Föreläsningar samt egna studier

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursens mål

Kursen behandlar grundläggande begrepp, teorier och modeller inom organisation, personalledning och arbetsrätt:

 • Organisationsanalys samt organisationsförändringar
 • Arbetsmiljölagstiftning, arbetsmiljöplanering på arbetsplats
 • Arbetsrätt, fackliga förhandlingar
 • Managementmodeller, ledarskapsmodeller/stilar samt effekter utifrån ett medarbetarperspektiv
 • Teori och praktik om arbetsledning
 • Kvalitets-och miljöarbete ur arbetsledarperspektiv
 • Medarbetarperspektiv, medarbetar/utvecklingssamtal, lönesamtal, målsättning
 • Strukturer för förbättringsarbete: arbetsplatsträffar, förbättringsgruppsmöten
 • HR management

Behörighet

Behörig till Yrkeshögskolan är den som uppfyller något av följande krav:

 1. Har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.
 2. Har ett slutbetyg som uppfyller behörighetskraven enligt då gällande regler.
 3. Har äldre svenska betyg, eller annan svensk utbildning, exempelvis folkhögskola som uppfyller kraven ovan.
 4. Har utländsk gymnasieutbildning som motsvarar kraven i punkt 1–3.
 5. Har andra erfarenheter från t.ex. arbetsliv och utbildning som kan motsvara kraven ovan.

Mer information om behörighet finns på www.yrkeshogskolan.se

Särskild behörighet

Du måste uppfylla följande särskilda behörighetskrav:

1. Godkänt betyg i någon av kurserna

 • Matematik 2a
 • Matematik 2b
 • Matematik 2c
 • Matematik B

eller motsvarande kunskaper, exempelvis kurser i ekonomi, eller arbetslivserfarenhet från ekonomi

2. Godkänt betyg i en av kurserna

 • Logistik 1
 • Spedition och transport

eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt. Yrkeserfarenhet kan ersätta detta krav.

Undantag från behörighetsregler

För den som inte uppfyller ett eller flera av behörighetskraven kan det finnas möjlighet att göra avsteg från dessa enligt den så kallade 20% regeln, paragraf 4§ i förordningen(2009:130) om yrkeshögskolan. Det vill säga högst 20% kan antas till en yrkeshögskoleutbildning trots att de inte uppfyller behörighetskraven. Möjligheten att bli antagen är då mindre än om en sökande uppfyller behörighetskraven. Ansöker du enligt 20% regeln är det viktigt att du informerar oss om det innan du ansöker så att vi kan handlägga din ansökan på ett korrekt vis.

Antagning

Ansökan öppnar 6 juli och stänger 7 december 2020. Samtliga betygsdokument, tjänstgöringsintyg och övriga meriter bifogas i webbansökan.

Vid en urvalssituation är betygen i kurserna Svenska 1, Matematik 1, Matematik 2, Engelska 5, Logistik 1 tillsammans med totalt antal lästa gymnasiepoäng meriterande.

Vi tar ej emot papperskopior per post, utan hänvisar till bifoga dokumentfunktionen i ansökan. Skulle du av någon anledning inte ha möjlighet att göra det får du kontakta oss på Campus Telge.

Vi har ej åtkomst till betygsdatabasen som www.antagning.se använder. Vi godkänner inte heller utskrifter av betyg därifrån, utan det måste vara en inskannad betygskopia som är underskriven av en rektor eller annan ansvarig person.

Kontakt

Porträtt Mikel Grennard
Mikael Grennard

Huvudlärare Logistik, Marknadsföring och kommunikations ansvarig
Tel: 08-523 068 51
E-post

Facebook Twitter Linkedin

Sidan uppdaterad: 5 augusti, 2020

Mer läsning

Välkommen till vår värld

Campus Telge , Yrkeshögskolan i Södertälje!    Södertälje är en stad där världarna möts: landsbygd möter stad, industri möter forskning och många olika kulturer möter...

Studieteknik gör skillnad

Bra studieteknik hjälper dig att att lyckas med dina studier. Lär dig sätt att inhämta och bearbeta information på ett effektivt sätt. Linnéuniversitetet har tagit fram denna...