Logistiker

Utbildningsperiod

3 sep 2018–Feb/mar 2020

Yh-poäng

345

Ansökningsperiod

20 mars–31 augusti 2018

Studietakt

Heltid, 69 veckor (3,5 terminer)

Studieort

Södertälje, Campus Telge

Anordnas av

Södertälje kommun

Campus Telge

Vill du arbeta med logistik och utveckla logistiklösningar? Då är detta utbildningen för dig.

Logistik är en strategiskt viktig konkurrensfaktor som samordnar investeringar och aktiviteter. Det rör styrning av varuflöden, transporter, lagring, förpackning och de därtill kopplade informationssystemen.

Stora möjligheter till anställning

Jobben finns inom en stor mängd olika branscher. Efterfrågan ökar snabbt p.g.a. företagens krav på effektiv och lönsam logistik samt kommande pensionsavgångar. Branschen har idag svårt att hitta rätt kompetens och främst efterfrågas logistikkunskaper på operativ nivå. Efter avslutad utbildning har du kunskaper för att fungera i en arbetsledande roll i en logistikverksamhet. Du kommer aktivt och självständigt kunna medverka i att analysera och arbeta fram effektiva lösningar utifrån det egna företagets mål men även utifrån kundens behov och önskemål. Utbildningen fokuserar på strategi och ledarskap med inriktning mot logistik.

I utbildningen ingår även ämnen som engelska för logistiker, arbetsledning och ekonomi, IT, juridik, kvalitet, miljö samt kommunikation. Cirka en fjärdedel av utbildningen utgörs av LIA, där kunskaperna förankras i verkliga lägen på logistikeffektiva företag. Utbildningen till logistiker finns i Södertäljeområdet, som kännetecknas av att ha stort material- och varuflöde samt en bra tillgång till logistikinfrastruktur med bland annat två Europamotorvägar och tre järnvägar.

Logistikutbildningen är förlagd till Campus Telge i anslutning till KTH och Södertälje Science Park som är centralt belägna i Södertäljes norra stadskärna. I Södertälje finns det också möjlighet till att hyra studentbostad. Efter avslutad utbildning med godkända betyg får du en yrkeshögskoleexamen.

Kontakt

Björn Eriksson
Björn Eriksson

Studie- och yrkesvägledare
Tel: 08-523 038 46
E-post

Mikel Grennard
Mikael Grennard

Utbildningsledare Logistik
Tel: 08-523 068 51
E-post

Facebook Twitter Linkedin

Sidan uppdaterad: 23 augusti, 2018