Logistiker

Utbildningsperiod

Yh-poäng

400

Ansökningsperiod

Studietakt

Heltid, 80 veckor (4 terminer)

Studieort

Södertälje, Campus Telge

Anordnas av

Södertälje kommun

Campus Telge

Hösten 2021 startar Yrkeshögskolan i Södertälje en ny omgång av vår utbildning till Logistiker, med ökat fokus på hållbarhet och miljö.

Ansökan är stängd!

Logistik är en strategiskt viktig konkurrensfaktor som blir allt vanligare för att samordna investeringar och aktiviteter. Logistik handlar om styrning av varuflöden, transporter, lagring, förpackning och de därtill kopplade informationssystemen. Det är något som berör alla företag och har stor betydelse för framtiden vid sidan av utbyggnaden av infrastrukturen. Jobben som utbildad Logistiker finns inom en stor mängd olika branscher. Efterfrågan ökar snabbt p.g.a. företagens krav på effektiv och lönsam logistik samt kommande pensions-avgångar.

Nya handelsmönster har också förändrat och intensifierat de traditionella logistikflödena. Överallt växer nya logistikcenter och nya transportnav växer fram på flera platser i landet.

Vidare läggs allt större vikt på miljö och hållbarhet som även det påverkar det traditionella sättet att se på transporter. Som logistiker idag måste man ha grundkunskaperna och vara beredd att ta sig an sitt arbete med öppet sinne och gilla att arbeta i en värld som hela tiden utvecklas.

Branschen har idag svårt att hitta rätt kompetens och det är framför allt logistikkunskaper på operativ nivå som efterfrågas.

”Inom Scanias logistik i Södertälje ser vi flera möjligheter i denna utbildning. Dels möjligheten att kunna rekrytera logistiker till våra tjänstemannaorganisationer. Dels är det en väg för våra anställda att vidareutvecklas inom kompetensområdet logistik.”Samuel Suderbys, fabrikschef Scanias logistikcenter i Sverige.

Efter avslutad utbildning kommer du ha de kunskaper som krävs för att ha en koordinerande och ledande roll i en logistikverksamhet. Du kommer aktivt och självständigt kunna medverka i att analysera och arbeta fram effektiva lösningar utifrån det egna företagets mål men även utifrån kundens behov och önskemål. Utbildningen fokuserar på strategi och ledarskap med inriktning mot logistik.

Kunskaperna förankras praktiskt genom Lärande i arbete (LIA) i verkliga lägen på logistikföretag. Cirka en fjärdedel av utbildningen utgörs av LIA, som kan utföras på företag över hela Sverige, men företaget och schemat måste vara godkänt av ansvariga för utbildningen.

Utbildningen till logistiker bedrivs i Södertäljeområdet, som bland annat kännetecknas av att ha ett stort material- och varuflöde och en bra tillgång till logistikinfrastruktur med bland annat två europamotorvägar, tre järnvägar och ett hamnområde som alla möts i närområdet.

Kontakt

Porträtt Mikel Grennard
Mikael Grennard

Huvudlärare Logistik, Marknadsföring och kommunikations ansvarig
Tel: 08-523 068 51
E-post

Porträtt Birgitta Lehmus Hector
Birgitta Lehmus Hector

Utbildningsledare Logistik och Verksamhetsutvecklare
Tel: 08-523 037 75
E-post

Facebook Twitter Linkedin

Sidan uppdaterad: 25 april, 2022