Logistiker

Utbildningsperiod

2 september 2019–maj 2021

Yh-poäng

385

Ansökningsperiod

20 mars–28 augusti 2019

Studietakt

Heltid, 77 veckor (4 terminer)

Studieort

Södertälje, Campus Telge

Anordnas av

Södertälje kommun

Campus Telge

Hösten 2019 erbjuder Yrkeshögskolan i Södertälje/Campus Telge en ny start av vår yrkeshögskoleutbildning till Logistiker.

Logistik är en strategiskt viktig konkurrensfaktor som blir allt vanligare för att samordna investeringar och aktiviteter. Logistik handlar om styrning av varuflöden, transporter, lagring, förpackning och de därtill kopplade informationssystemen. Logistik är något som berör alla företag och har stor betydelse för framtiden vid sidan av utbyggnaden av infrastrukturen. Jobben finns inom en stor mängd olika branscher. Efterfrågan ökar snabbt p.g.a. företagens krav på effektiv och lönsam logistik samt kommande pensions-avgångar.

Branschen har idag svårt att hitta rätt kompetens och det är framför allt logistikkunskaper på operativ nivå som efterfrågas.

”Inom Scanias logistik i Södertälje ser vi flera möjligheter i denna utbildning. Dels möjligheten att kunna rekrytera logistiker till våra tjänstemannaorganisationer. Dels är det en väg för våra anställda att vidareutvecklas inom kompetensområdet logistik.”Samuel Suderbys, fabrikschef Scanias logistikcenter i Sverige.

Efter avslutad utbildning kommer du ha de kunskaper som krävs för att ha en koordinerande och ledande roll i en logistikverksamhet. Du kommer aktivt och självständigt kunna medverka i att analysera och arbeta fram effektiva lösningar utifrån det egna företagets mål men även utifrån kundens behov och önskemål. Utbildningen fokuserar på strategi och ledarskap med inriktning mot logistik.

Kunskaperna förankras praktiskt genom Lärande i arbete (LIA) i verkliga lägen på logistikföretag. Cirka en fjärdedel av utbildningen utgörs av LIA, som kan utföras på företag över hela Sverige, men företaget och schemat måste vara godkänt av ansvariga för utbildningen.

Utbildningen till logistiker bedrivs i Södertäljeområdet, som bland annat kännetecknas av att ha ett stort material- och varuflöde och en bra tillgång till logistikinfrastruktur med bland annat två europamotorvägar, tre järnvägar och ett hamnområde som alla möts i närområdet.

Alla studenter som är antagna till logistikutbildningen erbjuds kurser i Word, Excel och Power Point via Learnesy.com

Kontakt

Björn Eriksson
Björn Eriksson

Studie- och yrkesvägledare
Tel: 08-523 038 46
E-post

Mikel Grennard
Mikael Grennard

Utbildningsledare Logistik
Tel: 08-523 068 51
E-post

Facebook Twitter Linkedin

Sidan uppdaterad: 16 augusti, 2019