Kvalitets- och processutvecklare

Utbildningsperiod

September 2020–December 2021

Yh-poäng

300

Ansökningsperiod

16 januari 2020–25 augusti 2020

Studietakt

Heltid

Studieort

Södertälje

Detta är utbildningen för dig som vill ha en ledande roll i att analysera, utveckla, förenkla och förbättra verksamhetsprocesser. Kvalitets- och processutveckling har en tydlig ökad efterfrågan såväl hos tillverkande företag som i tjänsteföretag, liksom inom kommunal samt annan offentlig verksamhet.

OBS! Denna utbildning kommer inte att ha någon ny start. Utbildningen som ersätter denna heter Verksamhetsutvecklare och startar i september 2021. Gå gärna in och läs om den utbildningen här.

En kvalitets- och processutvecklare ansvarar för och arbetar med att aktivt utveckla och förbättra kvalitetsarbetet och värdeflöden i en organisation. I arbetet ingår även att följa upp detta arbete och stärka organisationen med avseende på kvalitetssäkring och verksamhetsutveckling.

I denna roll motiverar och engagerar du personalen i arbetet, men fungerar också som stöd till ledningen i dess strategi- och förbättringsarbete. De flesta verksamheter arbetar med ständiga förbättringar och utvecklar sina varor/tjänster och sina processer. Allt fler företag och organisationer väljer också att arbeta utifrån olika verksamhetsstrategier och verktyg, allt oftare enligt Lean-ideologin.

Utbildningen på Campus Telge ger kunskap och praktisk erfarenhet inom flera olika områden. Du lär dig identifiera en organisationens processer i syfte att hitta förenklingar, effektiviseringar och andra förbättringar. Du arbetar som förändringsledare när nya initiativ ska införas i den dagliga verksamheten, stöttar organisationen med analyser av verksamhetens kunder, omvärld och marknader, samt genomför detaljerade processanalyser.

En del av utbildningen består av Lärande i Arbete, LIA, som är en helt arbetsplatsförlagd kurs där du får använda dina förvärvade kunskaper praktiskt i en befintlig organisation och samtidigt knyta kontakter på arbetsmarknaden.

 

              

Kontakt

Porträtt Birgitta Lehmus Hector
Birgitta Lehmus Hector

Utbildningsledare Logistik och Verksamhetsutvecklare
Tel: 08-523 037 75
E-post

Facebook Twitter Linkedin

Sidan uppdaterad: 11 oktober, 2021