Kvalificerad elfordonstekniker

Utbildningsperiod

HT2023–VT2025

Yh-poäng

310

Ansökningsperiod

VT2023–

Studietakt

Heltid

Studieort

Södertälje, Campus Telge

Till hösten startar vår helt nya utbildning till Elfordonstekniker på Campus Telge. Denna utbildning är till för dig som vill jobba med att planera och utföra service, underhåll och reparation av el/elfordon säkert och miljömedvetet.

Fordonsbranschen står inför en mycket snabb teknikutveckling. Förutom omställningen till eldrift av person och transportfordon sker en parallell utveckling inom autonoma och uppkopplade fordon. Företagen i branschen uttrycker en enorm brist på tekniker både nu och i framtiden. Med en förändring av fordonsparken, ökad digitalisering, ständig uppkoppling, självkörande system och andra pågående utvecklingsförändringar ställs nya krav på personalen på verkstäderna. En breddning av kompetensen krävs för att kunna möta behovet, den snabba omställningen har skapat ett glapp mellan den kunskap som den befintliga fordonsutbildningen erbjuder och behovet hos branschen. Under de närmaste åren kommer detta glapp att öka ytterligare i takt med att allt fler gamla fordon ersätts med nya. Utbildningen Kvalificerad Elfordonstekniker ger dig specialiserade kunskaper om branschen, elfordon och elsäkerhet och kompetens att arbeta med att planera och utföra service, underhåll och reparation av elfordon på ett säkert och miljömedvetet sätt. FestivalDu läser utbildningen till största delen på Campus Telge i Södertälje. Här har vi moderna, lugna lokaler i anslutning till Södertälje Science Park, KTH, Restaurang Snäckviken och Café Dallucci. Du får även under 20 veckor arbeta på ett branschföretag som en en del av kurserna Lärande i arbete (LIA). Vi samarbetar med ett flertal stora aktörer i fordonsbranschen som deltar aktivt för att se till att du får de kompetenser som de just nu letar efter.       Nedanstående företag står bakom och stöttar utbildningen:

Kontakt

Porträtt Cathrine Haglund
Cathrine Haglund

Enhetschef
Tel: 08-523 037 90
E-post

Porträtt Oscar Tylstedt
Oscar Tylstedt

Utbildningsledare Säkerhetsingenjör, Kyl- och värmepumsptekniker
Tel: 08-523 062 62
E-post

Facebook Twitter Linkedin

Sidan uppdaterad: 6 juli, 2022