Behörighetsgivande förutbildning: Kyl- och värmepumptekniker

Utbildningsperiod

22 Augusti 2022–23 September 2022

Yh-poäng

25

Ansökningsperiod

2022-04-13–2022-05-27

Studietakt

Heltid

Studieort

Södertälje, Campus Telge

CSN-berättigande förutbildning för dig som saknar särskild behörighet.

Vill du läsa utbildningen Kyl- och värmepumptekniker, men saknar de särskilda behörighetskraven Praktisk Ellära/Ellära 1 samt Naturkunskap 1a1? Då kan du fortfarande bli antagen som fullt behörig om du istället söker till den Behörighetsgivande Förutbildningen.

Har du andra kunskaper och erfarenheter som motsvarar de särskilda behörighetskraven kan du fortfarande söka till ordinarie utbildning.

Du läser förutbildningen under 5 veckor innan den ordinarie utbildningen startar. Du får praktiska kunskaper inom ellära och naturkunskap genom lektioner och övningar på plats med våra mycket duktiga lärare. Kursen innehåller:

Ellära

 • Elsystemets uppbyggnad och funktion från transformator till belastning.
 • Elektriskt material, till exempel ledare, halvledare och isolatorer.
 • Elektriska storheter och samband.
 • Mätinstrument och metoder för att mäta elektriska storheter.
 • Likströmskretsars och enfasväxelströmskretsars funktion.
 • Skillnader mellan symmetrisk och osymmetrisk belastning.
 • TN-C-systemets och TN-S-systemets uppbyggnad, funktion och användning.
 • Elektriska och magnetiska fälts uppkomst och verkan.
 • Skyddsledarens funktion och verkan.
 • Säkerhetsfrågor, bestämmelser och standarder inom elområdet.

Naturkunskap

 • Naturvetenskapliga metoder
 • Aritmetik
 • Kemiska beteckningar
 • Fysikaliska storheter och enheter
 • Fysikaliska och kemiska begrepp och samband

 

Kontakt

Porträtt Oscar Tylstedt
Oscar Tylstedt

Utbildningsledare Säkerhetsingenjör, Kyl- och värmepumsptekniker
Tel: 08-523 062 62
E-post

Håkan Johansson

Huvudlärare Kyl- och värmepumpstekniker
Tel: 08-523 063 52
E-post

Facebook Twitter Linkedin

Sidan uppdaterad: 13 april, 2022