Aktuell information om Covid-19

Folkhälsomyndigheten rekommenderar fortsatt undervisning på distans. Med anledning av detta kommer undervisningen på Campustelge, även fortsättningsvis, bedrivas på distans. Med  undantag för moment som kräver praktiska moment.

Du som är antagen till någon av utbildningarna på Campus Telge kommer att få mer information från din utbildningsledare.

I våra riktlinjer utgår vi från Södertälje kommuns beslut samt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regeringens beslut.

Vi uppdaterar information på vår hemsida löpande.

Här hittar du Södertälje Kommuns information om Coronaviruset:

https://www.sodertalje.se/kommun-och-politik/om-coronaviruset/

Personalen på Campus Telge finns fortfarande tillgängliga via ordinarie digitala kanaler, telefon och e-post: campustelge@sodertalje.se  

 

Ny undersökning för att mäta förekomsten av covid-19 i Sverige ...

För mer information

Porträtt Cathrine Haglund
Cathrine Haglund

Enhetschef
Tel: 08-523 037 90
E-post

Facebook Twitter Linkedin

Sidan uppdaterad: 10 augusti, 2020

Mer läsning

Praktisk information

Reception Vår reception hittar du på plan 5. Du når receptionen på campustelge@sodertalje.se, önskar du kontakt med specifik person hittar du all information under fliken...

Studieteknik gör skillnad

Bra studieteknik hjälper dig att att lyckas med dina studier. Lär dig sätt att inhämta och bearbeta information på ett effektivt sätt. Linnéuniversitetet har tagit fram denna...

Sök stipendium

Sancta Ragnhilds Gille Har du tydlig anknytning till Södertälje? Har du genomgått grundskola och gymnasieskola med goda betyg? Har du studerat minst ett år vid...