Aktuell information om Covid-19

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att undervisning ska bedrivas på distans om inte säkerhetsavstånd kan garanteras. Även vid för stora grupper,klasser.  I första hand kommer undervisningen HT 2020 ges på plats där vi säkerställer avstånden i föreläsningssalarna och öppna ytor.

Du som student har ett stort ansvar att följa våra anvisningar och regler under denna pandemi för att minska smittspridningen och för att vi ska klara hålla en bra och säker undervisning på plats.

Enligt Södertäljekommuns riktlinjer har vi även infört smittspårning. Det innebär att om du som student blir bekräftat sjuk i Covid-19 måste du meddela detta till din utbildningsledare och följa dom regler som råder om att stanna hemma enligt folkhälsomyndigheten. Samma sak gäller om en familjemedlem blir bekräftat smittad.

Om läger förändras och vi ser en ökad risk för smittspridning i lokalerna kan en omställning till distans behöva ske för någon eller några av grupperna.

 

Du som är antagen till någon av utbildningarna på Campus Telge kommer att få mer information från din utbildningsledare.

I våra riktlinjer utgår vi från Södertälje kommuns beslut samt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regeringens beslut.

Vi uppdaterar information på vår hemsida löpande.

Här hittar du Södertälje Kommuns information om Coronaviruset:

https://www.sodertalje.se/kommun-och-politik/om-coronaviruset/

Personalen på Campus Telge finns fortfarande tillgängliga via ordinarie digitala kanaler, telefon och e-post: campustelge@sodertalje.se  

 

Ny undersökning för att mäta förekomsten av covid-19 i Sverige ...

För mer information

Porträtt Cathrine Haglund
Cathrine Haglund

Enhetschef
Tel: 08-523 037 90
E-post

Facebook Twitter Linkedin

Sidan uppdaterad: 10 juni, 2021

Mer läsning