Aktuell information om Covid-19

Nya rekommendationer från 12 januari 2022

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att undervisning för yrkeshögskola ska bedrivas på plats i lokalerna. Vi säkerställer avstånden i föreläsningssalarna och öppna ytor.

Här hittar du Folkhälsomyndighetens information om Coronaviruset:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/larosaten-och-annan-hogre-utbildning/

 

Du som student har ett stort ansvar att följa våra anvisningar och regler under denna pandemi för att minska smittspridningen och för att vi ska klara hålla en bra och säker undervisning på plats.

Enligt Södertäljekommuns riktlinjer har vi även infört smittspårning. Det innebär att om du som student blir bekräftat sjuk i Covid-19 måste du meddela detta till din utbildningsledare och följa dom regler som råder om att stanna hemma enligt folkhälsomyndigheten. Samma sak gäller om en familjemedlem blir bekräftat smittad.

Om läget förändras och vi ser en ökad risk för smittspridning i lokalerna kan en omställning till distans behöva ske för någon eller några av grupperna.

Du som är antagen till någon av utbildningarna på Campus Telge kommer att få mer information från din utbildningsledare.

I våra riktlinjer utgår vi från Södertälje kommuns beslut samt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regeringens beslut.

Vi uppdaterar information på vår hemsida löpande.

Här hittar du Södertälje Kommuns information om Coronaviruset:

https://www.sodertalje.se/kommun-och-politik/om-coronaviruset/

Personalen på Campus Telge finns fortfarande tillgängliga via ordinarie digitala kanaler, telefon och e-post: campustelge@sodertalje.se  

 

Ny undersökning för att mäta förekomsten av covid-19 i Sverige ...

För mer information

Porträtt Cathrine Haglund
Cathrine Haglund

Enhetschef
Tel: 08-523 037 90
E-post

Facebook Twitter Linkedin

Sidan uppdaterad: 15 februari, 2022

Mer läsning