Tillämpat inköp och elektronisk handel

Temabild Logistik Inköp

Kursinformation

Kurstid: 2020-08-31—2020-09-25
Studietakt: Bunden, heltid
Studieort: Södertälje
Utbildningsform: Föreläsningar samt egna studier

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Kritiska processer i värdekedjan, från leveransbevakning till utleverans.
 • Affärsmannaskap kopplat till inköp och logistikflöden och lösningar i värdekedjan.
 • Ekonomi och centrala begrepp och teorier inom varuförsörjning.
 • Förhandlingsarbete och övergripande juridisk insikt inom inköpsprocessen.
 • Teorier och tillämpningar inom området elektronisk handel.

Efter kursen har du fått grundläggande kunskap om hur inköp korrelerar med övriga processer i den övriga försörjningskedjan och förståelse för hur ett väl utfört inköpsarbete påverkar kostnadseffektiviteten i produkt- och tjänstelösningar. Kursen ger grundläggande kunskaper om hur inköpsverksamheten och priser påverkar företags kostnadsmassa och hur denna kan effektivisera och gynna företaget på lång och kort sikt.

Målet med kursen är att du ska:

 • Ha förståelse för inköpsverksamhet på strategiskt- taktiskt och ett operativt plan.
 • Ha god förståelse för olika standardsystem och elektroniska affärer och tillhörande affärslösningar.

Behörighet

Behörig till Yrkeshögskolan är den som uppfyller något av följande krav:

 1. Har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.
 2. Har ett slutbetyg som uppfyller behörighetskraven enligt då gällande regler.
 3. Har äldre svenska betyg, eller annan svensk utbildning, exempelvis folkhögskola som uppfyller kraven ovan.
 4. Har utländsk gymnasieutbildning som motsvarar kraven i punkt 1–3.
 5. Har andra erfarenheter från t.ex. arbetsliv och utbildning som kan motsvara kraven ovan.

Mer information om behörighet finns på www.yrkeshogskolan.se

Särskild behörighet

Du måste uppfylla följande särskilda behörighetskrav:

1. Godkänt betyg i någon av kurserna

 • Matematik 2a
 • Matematik 2b
 • Matematik 2c
 • Matematik B

eller motsvarande kunskaper, exempelvis kurser i ekonomi, eller arbetslivserfarenhet från ekonomi

2. Godkänt betyg i en av kurserna

 • Logistik 1
 • Spedition och transport

eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt. Yrkeserfarenhet kan ersätta detta krav.

Undantag från behörighetsregler

För den som inte uppfyller ett eller flera av behörighetskraven kan det finnas möjlighet att göra avsteg från dessa enligt den så kallade 20% regeln, paragraf 4§ i förordningen(2009:130) om yrkeshögskolan. Det vill säga högst 20% kan antas till en yrkeshögskoleutbildning trots att de inte uppfyller behörighetskraven. Möjligheten att bli antagen är då mindre än om en sökande uppfyller behörighetskraven. Ansöker du enligt 20% regeln är det viktigt att du informerar oss om det innan du ansöker så att vi kan handlägga din ansökan på ett korrekt vis.

Antagning

Ansökan öppnar 6 juli och stänger 24 augusti 2020. Samtliga betygsdokument, tjänstgöringsintyg och övriga meriter bifogas i webbansökan.

Vid en urvalssituation är betygen i kurserna Svenska 1, Matematik 1, Matematik 2, Engelska 5, Logistik 1 tillsammans med totalt antal lästa gymnasiepoäng meriterande.

Vi tar ej emot papperskopior per post, utan hänvisar till bifoga dokumentfunktionen i ansökan. Skulle du av någon anledning inte ha möjlighet att göra det får du kontakta oss på Campus Telge.

Vi har ej åtkomst till betygsdatabasen som www.antagning.se använder. Vi godkänner inte heller utskrifter av betyg därifrån, utan det måste vara en inskannad betygskopia som är underskriven av en rektor eller annan ansvarig person.

Kontakt

Porträtt Mikel Grennard
Mikael Grennard

Utbildningsledare Logistik
Tel: 08-523 068 51
E-post

Facebook Twitter Linkedin

Sidan uppdaterad: 1 juli, 2020

Mer läsning

Kontaktinformation

Kontaktpersoner för utbildningarna Vill du ha mer information om programmen är du välkommen att höra av dig till personalen på Campus Telge. Man kan även ta en direktkontakt...

Studieteknik gör skillnad

Bra studieteknik hjälper dig att att lyckas med dina studier. Lär dig sätt att inhämta och bearbeta information på ett effektivt sätt. Linnéuniversitetet har tagit fram denna...