Kurs på tom plats

På Campus Telge har du möjlighet att läsa både enstaka kurser ur våra utbildningsprogram samt kortare utbildningar.

Kaffemugg, student

Vad är kurser på tom plats?

Vi erbjuder dig som är intresserad av utbildningen Verksamhetsutvecklare samt Logistiker att kostnadsfritt läsa en eller flera kurser inom Yrkeshögskoleutbildningen.

Det är en bra möjlighet för dig eller någon av dina anställda till kompetensutveckling. Kostnad för kurslitteratur kan tillkomma.

Du läser kursen/kurserna tillsammans med de som läser hela utbildningen.

Behörighetskraven och urvalskriterierna är samma som för den som söker hela utbildningen.  Efter avslutad kurs får du ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan.

5 yrkeshögskolepoäng (YHP) motsvarar en veckas heltidsstudier inom yrkeshögskolan.

Kurser som är sökbara från och med 2022-11-25:

Verksamhetsutvecklare

 • Arbetsmiljö för hållbara verksamheter

15 yhp, start 2022-12-26 – 2023-01-13

Målet med kursen är de studerande ska kunna ta hänsyn till och integrera arbetsmiljöfrågor när de planerar och genomför förändringsarbete för en verksamhet. I kursen får man lära sig att driva förbättringsarbete av verksamhetens processer och kvalitet med hänsyn till arbetsmiljö för en välmående och hållbar organisation

 • Framgångsrikt leda en förändringsprocess

25 yhp, start 2023-01-16 – 2023-02-17

I denna kurs får den studerande lära sig hur man leder en förändringsprocess, med fokus på att förankra processen hos alla intressenter. Genom kunskaper inom förändrings- och gruppsykologi ges verktyg att kunna förutspå och förebygga eventuella konflikter som kan uppstå i samband med ett förändringsarbete. Den studerande får insikt i olika ledarstilar och hur man bygger upp en acceptans för nya sätt att jobba i en organisation. En ökad effektivisering och automatisering kan påverka arbetsmiljön negativt, kursen omfattar också hantering av dessa konsekvenser.

 • Kommunikation, retorik och möten

25 yhp, start 2023-02-21 – 2023-03-24

Kurser ger den studerande redskap för att på ett strukturerat, pedagogiskt och trovärdigt sätt göra presentationer och rapporter i syfte att skapa bästa förutsättningar för en dialog med mottagaren

 • Lean och kvalitetsmetodik

55 yhp, start 2023-03-27 – 2023-06-09

Kursens mål är att den studerande ska kunna medverka i projekt med syftet att utveckla processer med ständig förbättring. Ha kunskap om modern process- och verksamsamhetsutveckling med inriktning på Lean. Den studerande ska kunna arbeta med vanligt förekommande verktyg och metoder för process- och verksamhetsutveckling.

 • Projektledning

25 yhp, start 2023-06-12 – 2023-07-14

Målet med kursen är att ge den studerande kunskaper och färdigheter att leda projekt i olika typer av verksamheter.  Den studerande ska ges tillträckliga kunskaper om ledarskap och gruppdynamik för att kunna agera som projektledare efter utbildningen samt kunna fungera som stöd till ledningsgruppen vid förändringsarbetet.

Du ansöker via nedan länkar

Framgångsrikt leda en förändringsprocess

https://apply.yh-antagning.se/to/campustelge/vt2023/2

Kommunikation, retorik och möten

https://apply.yh-antagning.se/to/campustelge/vt2023/3

Lean och kvalitetsmetodik

https://apply.yh-antagning.se/to/campustelge/vt2023/4

Projektledning

https://apply.yh-antagning.se/to/campustelge/vt2023/5

Arbetsmiljö för hållbara verksamheter

https://apply.yh-antagning.se/to/campustelge/ht2022/11

 

Behörighetskrav 

 1. Du har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. Du har ett slutbetyg som uppfyller behörighetskraven enligt då gällande regler
 3. Du har äldre svenska betyg, eller annan svensk utbildning, exempelvis folkhögskola som uppfyller kraven ovan
 4. Du har utländsk gymnasieutbildning som motsvarar kraven i punkt 1-3
 5. Du har andra erfarenheter ifrån exempelvis arbetslivet och utbildning som kan motsvara kraven ovan samt särskild behörighet

Särskild behörighet:

Kurser

För att vara fullt behörig till denna utbildning krävs utöver grundläggande behörighet att du har följande betyg i de denna kurs:

 • Lägst betyg E/3/G i Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

Eller kunskaper/erfarenheter som motsvarar dessa kurser som du kan styrka.

Yrkeserfarenhet

För att vara fullt behörig krävs även att du har denna yrkeserfarenhet:

 • Dokumenterad yrkeslivserfarenhet från teknik/tillverkning eller tjänstesektor eller offentlig sektor motsvarande minst två års heltidsarbete, varav minst sex månader skall vara sammanhängande.

Eller motsvarande kunskaper som du fått på annat sätt.

 

Logistiker

 

Supply chain management: https://apply.yh-antagning.se/to/campustelge/ht2022/12

Arbetsledning, arbetsrätt, arbetsmiljö: https://apply.yh-antagning.se/to/campustelge/vt2023/6

Behörighetskrav 

 1. Du har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. Du har ett slutbetyg som uppfyller behörighetskraven enligt då gällande regler
 3. Du har äldre svenska betyg, eller annan svensk utbildning, exempelvis folkhögskola som uppfyller kraven ovan
 4. Du har utländsk gymnasieutbildning som motsvarar kraven i punkt 1-3
 5. Du har andra erfarenheter ifrån exempelvis arbetslivet och utbildning som kan motsvara kraven ovan samt särskild behörighet

Särskild behörighet
Matematik 2a, 100p

Logistik 1

 

Kontakt

Anneli Nilsson

Utbildningsadministratör . Antagning
Tel: 08-523 048 68
E-post

Facebook Twitter Linkedin

Sidan uppdaterad: 1 december, 2022

Mer läsning

CSN, vad gäller egentligen?

Varje ny termin får vi på Campus Telge många frågor från studenter som undrar över CSN. Många oroar sig för att vi inte rapporterar in resultaten, eller har andra frågor....

Studieteknik gör skillnad

Bra studieteknik hjälper dig att att lyckas med dina studier. Lär dig sätt att inhämta och bearbeta information på ett effektivt sätt. Linnéuniversitetet har tagit fram denna...