Kurs på tom plats

På Campus Telge har du möjlighet att läsa både enstaka kurser ur våra utbildningsprogram samt kortare utbildningar.

Kaffemugg, student

Vad är kurser på tom plats?

Vi erbjuder en möjlighet att kostnadsfritt läsa vissa av kurserna som ingår i våra Yrkeshögskoleutbildningar som fristående kurser. Det är en bra möjlighet för dig eller någon av dina anställda till kompetensutveckling. Kostnad för kurslitteratur kan tillkomma.

Antal personer vi kan ta in på dessa kurser beror på hur många som redan läser hela utbildningsprogrammet som kursen tillhör. Du läser också kursen/kurserna tillsammans med de som läser hela utbildningen. Kurserna som erbjuds är en del av utbildningsomgångar som startat hösten 2022. Vill du läsa hela utbildningen och få ut en examen måste du söka till ordinarie utbildningsstart 2023.

Behörighetskraven och urvalskriterierna är samma som för den som söker hela utbildningen.  Efter avslutad kurs får du ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan.

5 yrkeshögskolepoäng (YHP) motsvarar en veckas heltidsstudier inom yrkeshögskolan.

 

 

Kurser som är sökbara från och med 2022-11-25:

Verksamhetsutvecklare

  • Kommunikation, retorik och möten

25 yhp, start 2023-02-21 – 2023-03-24

Kurser ger den studerande redskap för att på ett strukturerat, pedagogiskt och trovärdigt sätt göra presentationer och rapporter i syfte att skapa bästa förutsättningar för en dialog med mottagaren

  • Lean och kvalitetsmetodik

55 yhp, start 2023-03-27 – 2023-06-09

Kursens mål är att den studerande ska kunna medverka i projekt med syftet att utveckla processer med ständig förbättring. Ha kunskap om modern process- och verksamsamhetsutveckling med inriktning på Lean. Den studerande ska kunna arbeta med vanligt förekommande verktyg och metoder för process- och verksamhetsutveckling.

  • Projektledning

25 yhp, start 2023-06-12 – 2023-07-14

Målet med kursen är att ge den studerande kunskaper och färdigheter att leda projekt i olika typer av verksamheter.  Den studerande ska ges tillträckliga kunskaper om ledarskap och gruppdynamik för att kunna agera som projektledare efter utbildningen samt kunna fungera som stöd till ledningsgruppen vid förändringsarbetet.

 

Du ansöker via ansökningsportalen:

Kommunikation, retorik och möten

https://apply.yh-antagning.se/to/campustelge/vt2023/3

 

Lean och kvalitetsmetodik

https://apply.yh-antagning.se/to/campustelge/vt2023/4

 

Projektledning

https://apply.yh-antagning.se/to/campustelge/vt2023/5

 

Behörighetskrav för kurser ur Verksamhetsutvecklare

  1. Du har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
  2. Du har ett slutbetyg som uppfyller behörighetskraven enligt då gällande regler
  3. Du har äldre svenska betyg, eller annan svensk utbildning, exempelvis folkhögskola som uppfyller kraven ovan
  4. Du har utländsk gymnasieutbildning som motsvarar kraven i punkt 1-3
  5. Du har andra erfarenheter ifrån exempelvis arbetslivet och utbildning som kan motsvara kraven ovan samt särskild behörighet

Särskild behörighet:

Kurser

För att vara fullt behörig till denna utbildning krävs utöver grundläggande behörighet att du har följande betyg i de denna kurs:

  • Lägst betyg E/3/G i Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

Eller kunskaper/erfarenheter som motsvarar dessa kurser som du kan styrka.

Yrkeserfarenhet

För att vara fullt behörig krävs även att du har denna yrkeserfarenhet:

  • Dokumenterad yrkeslivserfarenhet från teknik/tillverkning eller tjänstesektor eller offentlig sektor motsvarande minst två års heltidsarbete, varav minst sex månader skall vara sammanhängande.

Eller motsvarande kunskaper som du fått på annat sätt.

 

Kontakt

Anneli Nilsson

TF Utbildningsledare Verksamhetsutvecklare, utbildningsadministratör, antagning
Tel: 08-523 048 68
E-post

Facebook Twitter Linkedin

Sidan uppdaterad: 18 januari, 2023

Mer läsning

Studieteknik gör skillnad

Bra studieteknik hjälper dig att att lyckas med dina studier. Lär dig sätt att inhämta och bearbeta information på ett effektivt sätt. Linnéuniversitetet har tagit fram denna...