Högskola

Socionom

Som socionom arbetar du med människor i olika livssituationer. Utbildningen betonar därför människan som en del i sociala system och kunskaper om individer, grupper och samhälle är framträdande i utbildningen.

Socionomprogrammet på Campus Telge ges samarbete med Högskolan i Gävle. Utbildningen ges under de första sex terminerna på grundläggande nivå och inleds med ett basblock under första året. Efter ett fortsättningsblock på 1,5 år avslutas utbildningen med ett påbyggnadsblock på avancerad nivå.

Ämnen

I programmet ingår ämnen som bl.a. socialt arbete, social omsorg, sociologi, psykologi, organisation och ledarskap samt rättsvetenskap. I ämnet socialt arbete ingår verksamhetsförlagd utbildning där du kan integrera dina teoretiska kunskaper med praktiskt arbete med människor.

Mer information hos anordnaren

Facebook Twitter Linkedin

Sidan uppdaterad: 23 augusti, 2018