Projektledning

Kursen ger dig kunskaper och färdigheter att leda projekt i olika typer av verksamheter.  Du får kunskaper om ledarskap och gruppdynamik för att kunna agera som projektledare efter utbildningen samt kunna fungera som stöd till ledningsgruppen vid förändringsarbetet. Du lär dig utforma och kommunicera ett business-case eller en nyttokalkyl för att motivera ett projekt.

Grupp planerar projekt

Projektledning, 25 Yh-poäng (5 veckor)

Kursinformation

Kurstid: 2020-06-08 till 2020-07-10
Studietakt: Bunden, heltid
Studieort: Södertälje
Utbildningsform:  Föreläsningar samt egna studier

Kursens mål

Efter fullföljd kurs ska du ha kunskaper om:

 • Moderna teorier, metoder och verktyg som används för att driva projekt
 • Kunskap om projektorienterat arbetssätt
 • Personaladministrativa processer och dess eventuella påverkan på projektarbete
 • Motivation och delaktighet i projekt inklusive interkulturell kompetens
 • Ledarskap och gruppdynamik
 • Business-case, nyttokalkyl eller motiv för projektet
 • Hur man leder och driver projekt effektivt
 • Projektstyrningsmetoder och verktyg
 • Projektuppföljning och rapportering

Efter fullföljd kurs ska du ha färdigheter i att:

 • Att driva och granska projekt och kontinuerligt förbättringsarbete
 • Tillämpa ett projektorienterat arbetssätt, planera, motivera, genomföra och leda projekt till avslut
 • Följa upp effekterna av ett genomfört projekt

Efter fullföljd kurs ska du ha kompetens att:

 • Driva effektiva och moderna projekt
 • Utvärdera och utveckla organisationens projektmodell och metoder

Behörighet

Du är behörig att antas till kursen om du har en gymnasieexamen eller motsvarande och har lägst betyget E/3/G i kurserna:

 • Engelska 6, 100p
 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100p

Du ska dessutom ha dokumenterad yrkeslivserfarenhet motsvarande minst två års heltidsarbete, varav minst sex månader skall vara sammanhängande.

Antagning

Det finns ett begränsat antal platser. Kontinuerlig antagning sker, kontakta Birgitta Lehmus Hector oss för mer information och ansökan.

Kontakt

Porträtt Birgitta Lehmus Hector
Birgitta Lehmus Hector

Utbildningsledare Kvalitets-och processutvecklare
Tel: 08-523 037 75
E-post

Facebook Twitter Linkedin

Sidan uppdaterad: 6 april, 2020

Mer läsning

Sök stipendium

Sancta Ragnhilds Gille Har du tydlig anknytning till Södertälje? Har du genomgått grundskola och gymnasieskola med goda betyg? Har du studerat minst ett år vid...

Tentamen

Om du bor i Södertälje eller läser något av de program eller kurser som ges på Campus Telge har du möjlighet att skriva tentamen här. OBS! Glöm inte att ta med giltig...

Praktisk information

Reception Vår reception hittar du på plan 5. Du når receptionen på campustelge@sodertalje.se, önskar du kontakt med specifik person hittar du all information under fliken...