Processutveckling med ständig förbättring

Kursens ger dig kunskap för att kunna medverka i projekt med syftet att utveckla processer med ständig förbättring. Du får kunskap om modern process- och verksamsamhetsutveckling med inriktning på Lean. Efter kursen ska du kunna arbeta med vanligt förekommande verktyg och metoder för process- och verksamhetsutveckling.

Illustration: planering vid tavla

Processutveckling med ständig förbättring, 35 Yh-poäng (7 veckor)

Kursinformation

Kurstid 2020-03-23 till 2020-05-08
Studietakt: Bunden, heltid
Studieort: Södertälje
Utbildningsform: Föreläsningar samt egna studier

Kursens mål

Efter fullföljd kurs ska du ha kunskaper om:

 • Kvalitets- och processutveckling samt överblick över hållbar utveckling, miljö och arbetsmiljö
 • Leankonceptet, begrepp och verktyg
 • Six Sigma
 • Systematisk dokumentation av förändringsarbete
 • Revisionens roll i arbetet med ständiga förbättringar
 • Arbetsprocesser och kvalitetskriterier på förbättrings- och förändringsarbete
 • Värdeflödesanalys och dess verktyg
 • Visualisering

Efter fullföljd kurs ska du ha färdigheter i att:

 • Medverka i kvalitets- och förbättringsprojekt
 • Medverka i kvalitetsrevision
 • Införa och tillämpa Lean
 • Identifiera flöden och processer i en verksamhet
 • Utveckla förbättringsarbete genom att se hela försörjningskedjan inklusive leverantörer och kunder för en ömsesidig gynnsam relation
 • Tillämpa, värdera och föreslå metoder och verktyg inom kvalitet

Efter fullföljd kurs ska du ha kompetens att:

 • Medverka i införandet av Lean-konceptet samt kunna förbättra och vidareutveckla det
 • Förstå Six Sigma
 • Värdeflödesanalys och dess verktyg
 • Förstå leverantörers och kunders roll
 • Flödesorienterad produktion och verksamhet

Behörighet

Du är behörig att antas till kursen om du har en gymnasieexamen eller motsvarande och har lägst betyget E/3/G i kurserna:

 • Engelska 6, 100p
 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100p

Du ska dessutom ha dokumenterad yrkeslivserfarenhet motsvarande minst två års heltidsarbete, varav minst sex månader skall vara sammanhängande.

Antagning

Det finns ett begränsat antal platser. Kontinuerlig antagning sker, kontakta Björn Eriksson för mer information och ansökan.

Kontakt

Porträtt Birgitta Lehmus Hector
Birgitta Lehmus Hector

Utbildningsledare KOP och Kvalitetsansvarig
Tel: 08-523 037 75
E-post

Porträtt Björn Eriksson
Björn Eriksson

Studie- och yrkesvägledare
Tel: 08-523 038 46
E-post

Facebook Twitter Linkedin

Mer läsning

Kontaktinformation

Kontaktpersoner för utbildningarna Vill du ha mer information om programmen är du välkommen att höra av dig till personalen på Campus Telge. Man kan även ta en direktkontakt...

Praktisk information

Reception Vår reception hittar du på plan 5. Du når receptionen på campustelge@sodertalje.se, önskar du kontakt med specifik person hittar du all information under fliken...

Sök stipendium

Sancta Ragnhilds Gille Har du tydlig anknytning till Södertälje? Har du genomgått grundskola och gymnasieskola med goda betyg? Har du studerat minst ett år vid...