Processutveckling med ständig förbättring, fördjupning

I denna kurs stärker du dina kunskaper i processutveckling och fördjupar dem; vi går på djupet i de olika verktyg och filosofier som tillämpas i modernt förbättringsarbete. Syftet med kursen är att du efter att ha läst den självständigt ska kunna planera och genomföra ett förändringsarbete med moderna verktyg.

Möte med dator

Processutveckling med ständig förbättring, fördjupning, 20 Yh-poäng (fyra veckor)

Kursinformation

Kurstid: 20120-05-11 till 2020-06-05
Studietakt: Bunden, heltid
Studieort: Södertälje
Utbildningsform: Föreläsningar samt egna studier

Kursens mål

Efter kursen ska du ha kunskaper om:

 • Resultatintrikat förbättringsarbete som leder till ökad lönsamhet och kundnöjdhet.
 • Avvikelsehantering 7 QC verktygen
 • Ordning och reda med 5S
 • Six Sigma – DMAIC
 • Statistik som verktyg
 • Paretodiagram – ”Störst först” diagram
 • Sambandsdiagram
 • Systematisk dokumentation av förändringsarbete

Efter fullföljd kurs ska du ha färdigheter i att:

 • Att använda statistik som verktyg
 • Färdigheter i att systematiskt dokumentera förändringsarbete
 • Färdigheter i att använda statistik och diagram som verktyg i processutveckling

Efter kursen ska du ha kompetens att:

 • Kunna ta ansvar för att planera och genomföra ett förändringsarbete och processutveckling i en verksamhet
 • Delta i förbättringsprojekt baserat på Six Sigma

Behörighet

Du är behörig att antas till kursen om du har en gymnasieexamen eller motsvarande och har lägst betyget E/3/G i kurserna:

 • Engelska 6, 100p
 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100p

Dessutom ska du ha dokumenterad yrkeslivserfarenhet motsvarande minst två års heltidsarbete, varav minst sex månader skall vara sammanhängande.

Antagning

Det finns ett begränsat antal platser. Kontinuerlig antagning sker, kontakta Birgitta Lehmus Hector för mer information och ansökan.

Kontakt

Porträtt Birgitta Lehmus Hector
Birgitta Lehmus Hector

Utbildningsledare Kvalitets-och processutvecklare
Tel: 08-523 037 75
E-post

Facebook Twitter Linkedin

Sidan uppdaterad: 6 april, 2020

Mer läsning

Sök stipendium

Sancta Ragnhilds Gille Har du tydlig anknytning till Södertälje? Har du genomgått grundskola och gymnasieskola med goda betyg? Har du studerat minst ett år vid...

Tentamen

Om du bor i Södertälje eller läser något av de program eller kurser som ges på Campus Telge har du möjlighet att skriva tentamen här. OBS! Glöm inte att ta med giltig...

Studieteknik gör skillnad

Bra studieteknik hjälper dig att att lyckas med dina studier. Lär dig sätt att inhämta och bearbeta information på ett effektivt sätt. Linnéuniversitetet har tagit fram denna...