Processutveckling med ständig förbättring, fördjupning

I denna kurs stärker du dina kunskaper i processutveckling och fördjupar dem; vi går på djupet i de olika verktyg och filosofier som tillämpas i modernt förbättringsarbete. Syftet med kursen är att du efter att ha läst den självständigt ska kunna planera och genomföra ett förändringsarbete med moderna verktyg.

Möte med dator

Processutveckling med ständig förbättring, fördjupning, 20 Yh-poäng (fyra veckor)

Kursinformation

Kurstid: 20120-05-11 till 2020-06-05
Studietakt: Bunden, heltid
Studieort: Södertälje
Utbildningsform: Föreläsningar samt egna studier

Kursens mål

Efter kursen ska du ha kunskaper om:

 • Resultatintrikat förbättringsarbete som leder till ökad lönsamhet och kundnöjdhet.
 • Avvikelsehantering 7 QC verktygen
 • Ordning och reda med 5S
 • Six Sigma – DMAIC
 • Statistik som verktyg
 • Paretodiagram – ”Störst först” diagram
 • Sambandsdiagram
 • Systematisk dokumentation av förändringsarbete

Efter fullföljd kurs ska du ha färdigheter i att:

 • Att använda statistik som verktyg
 • Färdigheter i att systematiskt dokumentera förändringsarbete
 • Färdigheter i att använda statistik och diagram som verktyg i processutveckling

Efter kursen ska du ha kompetens att:

 • Kunna ta ansvar för att planera och genomföra ett förändringsarbete och processutveckling i en verksamhet
 • Delta i förbättringsprojekt baserat på Six Sigma

Behörighet

Du är behörig att antas till kursen om du har en gymnasieexamen eller motsvarande och har lägst betyget E/3/G i kurserna:

 • Engelska 6, 100p
 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100p

Dessutom ska du ha dokumenterad yrkeslivserfarenhet motsvarande minst två års heltidsarbete, varav minst sex månader skall vara sammanhängande.

Antagning

Det finns ett begränsat antal platser. Kontinuerlig antagning sker, kontakta Björn Eriksson för mer information och ansökan.

Kontakt

Porträtt Björn Eriksson
Björn Eriksson

Studie- och yrkesvägledare
Tel: 08-523 038 46
E-post

Porträtt Birgitta Lehmus Hector
Birgitta Lehmus Hector

Utbildningsledare KOP och Kvalitetsansvarig
Tel: 08-523 037 75
E-post

Facebook Twitter Linkedin

Mer läsning

Studieteknik gör skillnad

Bra studieteknik hjälper dig att att lyckas med dina studier. Lär dig sätt att inhämta och bearbeta information på ett effektivt sätt. Linnéuniversitetet har tagit fram denna...

Kontaktinformation

Kontaktpersoner för utbildningarna Vill du ha mer information om programmen är du välkommen att höra av dig till personalen på Campus Telge. Man kan även ta en direktkontakt...

Söker du studentlägenhet?

Hos Telge Bostäder har du chans till studentlägenhet med två hyresfria sommarmånader. En fördel med våra studentlägenheter är att de har en separat kö, så du kan behålla dina...