Miljö och arbetsmiljö

Under ett förändringsarbete är det viktigt att ta hänsyn till arbetsmiljöfrågor för att bidra till en hållbar utveckling. Genom gruppövningar, praktiska case och föreläsningar får du grundläggande kunskaper i hur du kan arbeta med arbetsmiljö på ett systematiskt sätt i ett förändringsarbete.

Kursinformation

Kurstid: 2019-12-02 – 2020-01-10
Studietakt: Bunden, heltid
Studieort:  Södertälje
Utbildningsform: Föreläsningar samt egna studier

Kursmål

Efter fullföljd kurs ska du ha kunskaper om:
  • Grundkunskaper inom hållbar utveckling, miljö och arbetsmiljö
  • Moderna teorier, metoder och verktyg som används för att utveckla och säkerställa att verksamheten bedrivs effektivt, hållbart och kvalitetssäkert
  • Arbetsprocesser och kvalitetskriterier på förbättrings- och förändringsarbete
Efter fullföljd kurs ska du ha färdigheter i att:
  • Arbeta med och tolka miljörelaterade ISO-standards
  • Hantera miljö, psykosociala och arbetsmiljöfrågor utifrån ett kvalitets- och processperspektiv
Efter fullföljd kurs ska du ha kompetens att:
  • Driva förbättringsarbete av verksamhetens processer och kvalitet med hänsyn till arbetsmiljö, miljö och hållbar utveckling

Behörighet

Du är behörig att antas till kursen om du har en gymnasieexamen eller motsvarande och har lägst betyget E/3/G i kurserna:

  • Engelska 6, 100p
  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100p

Dessutom ska du ha dokumenterad yrkeslivserfarenhet motsvarande minst två års heltidsarbete, varav minst sex månader skall vara sammanhängande.

Antagning

Det finns ett begränsat antal platser. Kontinuerlig antagning sker, det vill säga först till kvarn gäller.

Ansökan

Ansök genom att kontakta studie- och yrkesvägledare Björn Eriksson senast två veckor innan kursstart

Kontakt

Porträtt Björn Eriksson
Björn Eriksson

Studie- och yrkesvägledare
Tel: 08-523 038 46
E-post

Porträtt Birgitta Lehmus Hector
Birgitta Lehmus Hector

Utbildningsledare KOP och Kvalitetsansvarig
Tel: 08-523 037 75
E-post

Facebook Twitter Linkedin

Mer läsning

Praktisk information

Reception Vår reception hittar du på plan 5. Du når receptionen på campustelge@sodertalje.se, önskar du kontakt med specifik person hittar du all information under fliken...

Tentamen

Här är lite information för dig som vill tentera på Campus Telge. Och du – glöm inte att ta med giltig legitimation till tentamenstillfället! Allmänna ordningsregler för...