Kommunikation, pedagogik och möten

Kurser ger dig redskap för att på ett strukturerat, pedagogiskt och trovärdigt sätt göra presentationer och rapporter i syfte att skapa bästa förutsättningar för en dialog med mottagaren. Kursen ger även kunskaper i hur man planerar och genomför och dokumenterar effektiva och kreativa möten och workshops.

Möte grupp

Kommunikation, pedagogik och möten, 25 Yh-poäng (5 veckor)

Kursinformation

Kurstid: 2020-02-17 – 2020-03-20
Studietakt: Bunden, heltid
Studieort: Södertälje
Utbildningsform:  Föreläsningar samt egna studier

Kursens mål

Målet med kursen är du efter kursen ska kunna kommunicera effektivt såväl muntligt som skriftligt samt leda och facilitera möten och workshops i syfte att utveckla organisationens kvalitet.

Efter kursen ska du ha kunskaper om:

  • Kommunikationens grunder, kommunikationsstilar och feedback.
  • Utformning av kommunikationsplan.
  • Verktyg för planering, förberedelse genomförande samt efterarbete av möten och workshops.

Efter kursen ska du ha färdigheter i att:

  • Kommunicera åtaganden och lösningar på svenska och engelska både internt och externt
  • Planera och leda effektiva och kreativa möten och workshops
  • Dokumentera och visualisera mätresultat

Efter kursen ska du ha kompetens att:

  • Ge kommunikativt stöd åt ledning och chefer när målbilder och strategier ska implementeras vid förändrings- och kvalitetssäkringsarbetet inom en organisation
  • Genom god kommunikation motivera medarbetare till att aktivt medverka i förbättringsarbete

Behörighet

Du är behörig att antas till kursen om du har en gymnasieexamen eller motsvarande och har lägst betyget E/3/G i kurserna:

  • Engelska 6, 100p
  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100p

Du ska dessutom ha dokumenterad yrkeslivserfarenhet motsvarande minst två års heltidsarbete, varav minst sex månader skall vara sammanhängande.

Antagning

Det finns ett begränsat antal platser. Kontinuerlig antagning sker, kontakta Björn Eriksson för mer information och ansökan.

Kontakt

Porträtt Björn Eriksson
Björn Eriksson

Studie- och yrkesvägledare
Tel: 08-523 038 46
E-post

Porträtt Birgitta Lehmus Hector
Birgitta Lehmus Hector

Utbildningsledare KOP och Kvalitetsansvarig
Tel: 08-523 037 75
E-post

Facebook Twitter Linkedin

Mer läsning

Sök stipendium

Sancta Ragnhilds Gille Har du tydlig anknytning till Södertälje? Har du genomgått grundskola och gymnasieskola med goda betyg? Har du studerat minst ett år vid...

Söker du studentlägenhet?

Hos Telge Bostäder har du chans till studentlägenhet med två hyresfria sommarmånader. En fördel med våra studentlägenheter är att de har en separat kö, så du kan behålla dina...

Tentamen

Här är lite information för dig som vill tentera på Campus Telge. Och du – glöm inte att ta med giltig legitimation till tentamenstillfället! Allmänna ordningsregler för...