Kommunikation, pedagogik och möten

Kurser ger dig redskap för att på ett strukturerat, pedagogiskt och trovärdigt sätt göra presentationer och rapporter i syfte att skapa bästa förutsättningar för en dialog med mottagaren. Kursen ger även kunskaper i hur man planerar och genomför och dokumenterar effektiva och kreativa möten och workshops.

Möte grupp

Kommunikation, pedagogik och möten, 25 Yh-poäng (5 veckor)

Kursinformation

Kurstid: 2020-02-17 – 2020-03-20
Studietakt: Bunden, heltid
Studieort: Södertälje
Utbildningsform:  Föreläsningar samt egna studier

Kursens mål

Målet med kursen är du efter kursen ska kunna kommunicera effektivt såväl muntligt som skriftligt samt leda och facilitera möten och workshops i syfte att utveckla organisationens kvalitet.

Efter kursen ska du ha kunskaper om:

  • Kommunikationens grunder, kommunikationsstilar och feedback.
  • Utformning av kommunikationsplan.
  • Verktyg för planering, förberedelse genomförande samt efterarbete av möten och workshops.

Efter kursen ska du ha färdigheter i att:

  • Kommunicera åtaganden och lösningar på svenska och engelska både internt och externt
  • Planera och leda effektiva och kreativa möten och workshops
  • Dokumentera och visualisera mätresultat

Efter kursen ska du ha kompetens att:

  • Ge kommunikativt stöd åt ledning och chefer när målbilder och strategier ska implementeras vid förändrings- och kvalitetssäkringsarbetet inom en organisation
  • Genom god kommunikation motivera medarbetare till att aktivt medverka i förbättringsarbete

Behörighet

Du är behörig att antas till kursen om du har en gymnasieexamen eller motsvarande och har lägst betyget E/3/G i kurserna:

  • Engelska 6, 100p
  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100p

Du ska dessutom ha dokumenterad yrkeslivserfarenhet motsvarande minst två års heltidsarbete, varav minst sex månader skall vara sammanhängande.

Antagning

Det finns ett begränsat antal platser. Kontinuerlig antagning sker, kontakta Björn Eriksson för mer information och ansökan.

Kontakt

Porträtt Björn Eriksson
Björn Eriksson

Studie- och yrkesvägledare
Tel: 08-523 038 46
E-post

Porträtt Birgitta Lehmus Hector
Birgitta Lehmus Hector

Utbildningsledare KOP och Kvalitetsansvarig
Tel: 08-523 037 75
E-post

Facebook Twitter Linkedin

Mer läsning

Tentamen

Om du bor i Södertälje eller läser något av de program eller kurser som ges på Campus Telge har du möjlighet att skriva tentamen här. OBS! Glöm inte att ta med giltig...

Studieteknik gör skillnad

Bra studieteknik hjälper dig att att lyckas med dina studier. Lär dig sätt att inhämta och bearbeta information på ett effektivt sätt. Linnéuniversitetet har tagit fram denna...

Praktisk information

Reception Vår reception hittar du på plan 5. Du når receptionen på campustelge@sodertalje.se, önskar du kontakt med specifik person hittar du all information under fliken...