Framgångsrikt leda en förändringsprocess

I denna kurs får du lära dig hur man leder en förändringsprocess, med fokus på att förankra processen hos alla intressenter.

Möte vid tavla

Framgångsrikt leda en förändringsprocess, 25 Yh-poäng (5 veckor)

Kursinformation

Kurstid: 2020-01-13 till 2020-02-14
Studietakt: Bunden, heltid
Studieort: Södertälje
Utbildningsform: Föreläsningar samt egna studier

Kursens huvudsakliga innehåll

Du får lära dig om olika ledarstilar och hur man bygger upp en acceptans för nya sätt att jobba i en organisation. En ökad effektivisering och automatisering kan påverka arbetsmiljön negativt, kursen omfattar också hantering av dessa konsekvenser. Genom kunskaper inom förändrings- och gruppsykologi ges verktyg att kunna förutspå och förebygga eventuella konflikter som kan uppstå i samband med ett förändringsarbete.

Kursens mål

Efter kursen ska du ha kunskaper om:

 • Förändringspsykologi
 • Vilka reaktioner förändring väcker hos de som omfattas av den
 • Tillvägagångssätt för att uppnå förändring hos individer, team, organisationer och samhällen
 • Orsaker till förändringsmotstånd i en organisation
 • Effektiviserings och automatiserings påverkan på individen och arbetsmiljön
 • Hur man får individer och grupper att acceptera förändringar
 • Ledarstilar
 • Samtalsmetoder, gruppdynamiska processer och konflikthantering
 • Gruppsykologi
 • Olika beteendemönster i olika faser
 • Identifiering och hantering av intressenter

Efter kursen ska du ha färdigheter i att:

 • Kunna omformulera målbilder och värderingar till faktiska beteenden
 • Kunna skapa engagemang och deltagande hos personerna involverade i förändring
 • Stödja och coacha ledare och kritiska intressenter i organisationen för att de bättre ska kunna bidra till förändring.
 • Leda en förändringsprocess
 • Reflektera över sin egen och andras bemötande av förändring
 • Utveckla verktyg för arbetsmiljö och förändring

Efter kursen ska du ha kompetens att:

 • Leda förändrings- och förbättringsarbete i sin framtida yrkesroll
 • Strategiskt och operativt hantera inblandades reaktioner på förändringar
 • Identifiera och hantera oönskade beteenden som en följd av förändring

Behörighet

Du är behörig att antas till kursen om du har en gymnasieexamen eller motsvarande och har lägst betyget E/3/G i kurserna:

 • Engelska 6, 100p
 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100p

Du ska dessutom ha dokumenterad yrkeslivserfarenhet motsvarande minst två års heltidsarbete, varav minst sex månader skall vara sammanhängande.

Antagning

Det finns ett begränsat antal platser. Kontinuerlig antagning sker, kontakta Björn Eriksson för mer information och ansökan.

Kontakt

Porträtt Birgitta Lehmus Hector
Birgitta Lehmus Hector

Utbildningsledare KOP och Kvalitetsansvarig
Tel: 08-523 037 75
E-post

Porträtt Björn Eriksson
Björn Eriksson

Studie- och yrkesvägledare
Tel: 08-523 038 46
E-post

Facebook Twitter Linkedin

Mer läsning

Kontaktinformation

Kontaktpersoner för utbildningarna Vill du ha mer information om programmen är du välkommen att höra av dig till personalen på Campus Telge. Man kan även ta en direktkontakt...

Tentamen

Om du bor i Södertälje eller läser något av de program eller kurser som ges på Campus Telge har du möjlighet att skriva tentamen här. OBS! Glöm inte att ta med giltig...

Sök stipendium

Sancta Ragnhilds Gille Har du tydlig anknytning till Södertälje? Har du genomgått grundskola och gymnasieskola med goda betyg? Har du studerat minst ett år vid...