Grafisk profil

Vår grafiska profil sammanfattar visuellt vad vi står för – vår värdegrund.

I den grafiska profilen ingår logotyp, regler för färganvändning, regler för vilka typsnitt vi använder, ett grafiskt element och vilket papper vi använder.

Grafisk manual Campus Telge [pdf] »