Kontaktpersoner

Kontaktpersoner för utbildningarna

Vill du ha mer information om programmen är du välkommen att höra av dig till personalen på Campus Telge.
Man kan även ta en direktkontakt med de högskolorna som anordnar utbildningarna.

Socionomutbildningen- Högskolan i Gävle

Utbildningsledare- Åsa Vidman
E-post: asavin@hig.se
Läs mer på www.hig.se

Förskollärare- Karlstads universitet

Studeivägledare- Eva Einarsdotter
E-post: eva.einarsdotter@kau.se
Läs mer på www.kau.se

Grundlärare f-3 samt 4-6- Karlstads universitet

Studievägledare- Sofie Buskqvist
E-post: sofie.buskqvist@kau.se
Läs mer på www.kau.se

Ekoteknikprogrammet- Mittuniversitetet

Programansvarig- Erik Grönlund
E-post: erik.gronlund@miun.se
Läs mer på www.miun.se

Sjuksköterskeprogrammet

Studievägledare- Maud Andersson
Tel: 016-15 32 42
E-post: maud.andersson@mdh.se
Läs mer på www.mdh.se