Sjuksköterska

 

Mälardalens högskola ger sjuksköterskeutbildningen, 180 hp, som distansutbildning på Campus Telge. Verksamhetsförlagd utbildning startar varje vårtermin vid Campus Telge. Utbildningen i Södertälje bedrivs med en pedagogik som utgår från flexibelt lärande, där teoridelen i huvudsak är nätbaserad men även inkluderar fysiska träffar, förlagda i Södertälje och i Eskilstuna.
Läs mer

Här kan du läsa mer om programmet.

Mer information

Kontakta studievägledaren Maud Andersson för mer information.
E-post: maud.andersson@mdh.se
Tel: 016-153242

 

IMG_1159_500_WIDE

Jaqueline läser vid Högskolan i Dalarna men bor i Södertälje och skriver sina tentor på Campus Telge. Läs mer »