Sjuksköterska

 

Mälardalens högskola ger sjuksköterskeutbildningen, 180 hp, som distansutbildning på Campus Telge. Utbildningen bedrivs med en pedagogik som utgår från flexibelt lärande, där teoridelen i huvudsak är nätbaserad men även inkluderar fysiska träffar, huvudsakligen förlagda i  Sörmland.

Läs mer

Här kan du läsa mer om programmet.

Mer information

Kontakta studievägledaren  för mer information.

 

IMG_1159_500_WIDE

Jaqueline läser vid Högskolan i Dalarna men bor i Södertälje och skriver sina tentor på Campus Telge. Läs mer »