Lärare

Grundlärarprogram årskurs F-3 och 4–6, 240 hp
OBS! Det finns för närvarande inte några programstarter inplanerade rörande grundlärarprogrammet via Campus Telge.

Lärarprogrammet F-3 startar höstterminen 2015 och vänder sig till dig som vill arbeta som lärare i grundskolan, i årskurs F-3, och som vill läsa din lärarutbildning på distans via Campus Telge.

Under studietiden varvas teoretiska studier med verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som är förlagd till en skola. Utbildningen leder till en grundlärarexamen på avancerad nivå. Utbildningen består av tre delar; utbildnings-vetenskaplig kärna, verksamhetsförlagd utbildning och ämnes-/ämnesdidaktiska studier. I utbildningen ingår också ett självständigt arbete (examensarbete).

Grundlärarprogrammet: Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (240 hp)»

Grundlärarprogrammet: Grundskolans årskurs 4-6 (240 hp)»

Övriga lärarubildningar på distans som vi rekommenderar som ges av Karlstad universitet

Följande utbildningar sker över internet men även här förekommer obligatoriska träffar på Karlstads universitet:

Ämneslärareprogrammet årskurs 7–9, 270 hp
Ämneslärarprogrammet gymnasieskolan 300/330 hp

Utbildningen vänder sig till den som vill undervisa i två eller flera ämnen.

Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp

Utbildningen riktar sig till den som vill vidareutbilda sig till ämneslärare inom gymnasieskolan eller grundskolans årskurs 7–9.

Yrkeslärarprogrammet, 90 hp

Utbildningen riktar sig till dig som vill utbilda dig till yrkeslärare inom gymnasieskolan.

Anmälningskoder och mer information om utbildningarna hittar du här: Karlstads universitet – Lärarutbildningen – programutbud 2014–2015 »

Övriga intressanta kurser och program som ges på distans är:
Specialpedagogiskt perspektiv på utveckling och lärande, 30 hp
Specialpedagogik, vetenskaplig kunskapsbildning 30 hp

www.kau.se/utbildning/kurser/amne/am1057/distans »

Rektorsutbildningen

www.kau.se/rut

2015-04-08_004_Jenny_Nilsson_CROP_1000_WIDE

Jenny valde läraryrket efter många år som ingenjör och konsult. Läs mer »