Förskollärare

OBS! Det finns för närvarande inte några programstarter inplanerade rörande förskollärarprogrammetvia Campus Telge.

Förskollärare

Vill du ha ett kreativt, omväxlande och självständigt arbete? Då kan förskolläraryrket vara något för dig.
Förskollärarprogrammet, 210 hp

Våren 2015 ger Karlstads universitet en förskollärarutbildning på distans på Campus Telge, programmet är på 210 hp vilket motsvarar 3,5 år. Utbildningen består av tre delar; utbildningsvetenskaplig kärna, förskolepedagogik och verksamhetsförlagd utbildning. I utbildningen ingår också ett självständigt arbete. Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) sker på någon utav Södertäljes förskolor.

Läs mer

Förskollärarpgrogrammet, 210 hp

Intervju med f.d. student som nu arbetar »