Ekoteknik

Ekoteknikprogrammet, 180 hp, är en distansutbildning som anordnas av Mittuniversitetet i samarbete med Campus Telge. Här kan man också läsa internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp.
Vill du jobba för en grönare framtid?

Grönt företagande och miljöteknikutveckling är viktiga framtidsbranscher. Genom att ge dig goda kunskaper om naturresursanvändning i ett internationellt hållbarhetsperspektiv förbereder ekoteknikprogrammet dig för yrkesverksamhet inom området – i Sverige såväl som internationellt.
Läs mer om möjligheter »

Ekoteknikprogrammet kombinerar miljövetenskap med miljöteknik för att få en helhetssyn på hur miljöproblemen kan förebyggas och undvikas. Utbildningen, som är tvärvetenskaplig, ger dig träning i att se problem och frågeställningar ur olika perspektiv. Resultatet blir praktiska färdigheter i en helhetssyn som är viktig i de naturliga och samhällsorienterade systemen.

Det internationella masterprogrammet i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp, får man fördjupade kunskaper om miljö- och naturresursfrågor som behövs för att kunna jobba nationellt eller internationellt med ekoteknik och hållbar utveckling.

Intervjuer

Läs röster om utbildningen från f.d. studenter och näringsliv »
Intervju med Emma – en f.d. student som nu jobbar som avfallsingenjör »

Läs mer

Ekoteknikprogrammet på Mittuniversitetets hemsida »

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling på Mittuniversitetets hemsida >>