Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap

trädgårdsmästare

Hösten 2018 erbjuder Yrkeshögskolan Södertälje, tillsammans med Biodynamiskt utbildningscenter Skillebyholm, Järna, utbildning till Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap.
Är du intresserad av trädgårdsmästararbete? Vill du kombinera trädgårdsmästeri med kunskaper i ekologi och entreprenörskap? Då är denna Yh-utbildningen något för dig! Arbetsmarknaden för trädgårdsmästare är god då det råder brist på kompetens inom området.
Om utbildningen

Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap är en unik trädgårdsmästarutbildning, där vi kompletterar den traditionella hantverkskunskapen hos trädgårdsmästaren med ekologi och entreprenörskap. Detta ger våra trädgårdsmästare en spetskompetens som är hett efterfrågad på arbetsmarknaden, bl.a. till följd av starkt ökad konsumtion av ekologiska produkter och tjänster.

Utbildningen är förlagd på natursköna Skillebyholm, Järna. I direkt anslutning till undervisningssalarna ligger gårdens park och odlingar, med bl.a. grönsaksodlingar på friland och i växthus, örtagård, blomsterodlingar, plantförsäljning och gårdsbutik. I denna miljö kombineras teori och praktik på ett naturligt sätt och ger studenterna förutsättningar att lyckas i sin framtida yrkesroll. På skolans område finns också studentrum som de studerande kan hyra.

Cirka en fjärdedel av utbildningen utgörs av Lärande i arbete (LIA) då de teoretiska kunskaperna förankras praktiskt i en verklig miljö på framgångsrika trädgårds- och växtföretag. LIA kan göras på företag över hela Sverige, även företag utomlands, men företaget och schemat måste godkännas av ansvariga för utbildningen.

I utbildningen ingår kurserna:

  • Entreprenörskap och ledning 45 yhp,
  • Examensarbete 30 yhp,
  • Hållbar växtproduktion 1 50 yhp,
  • Hållbar växtproduktion 2 50 yhp,
  • LIA 1 5 yhp, LIA 2 40 yhp, LIA 3 40 yhp,
  • Trädgårdsskötsel, anläggning och underhåll 45 yhp,
  • Växtkännedom och tillämpning 45 yhp.
  • Totalt 350 yhp (yrkeshögskolepoäng)

När du är klar med din utbildning har du bl.a. goda kunskaper i själva hantverket, om växtmaterial (frukt, grönsaker, prydnadsväxter etc.) samt i planering och organisering av trädgårdar och trädgårdsarbete. Du har också goda kunskaper om odling med hög kvalitet och med samtidig omsorg för människa och miljö. Du kommer att få kunskaper om utveckling av ekologiskt hållbara varor och tjänster samt hur idéer kan utvecklas till ett bärkraftigt och långsiktigt företagande.

Kurstid: : 20 augusti 2018 – dec/jan 2019/2020
Heltidstudier under 70 veckor (ca. 3,5 terminer).

Studieort: Järna, Södertälje

Ansökningstid: slutet på mars – 6 maj

Förkunskapskrav:

Behörig till Yrkeshögskolan är den som uppfyller något av följande krav

Behörig till Yrkeshögskolan är den som uppfyller något av följande krav

•1 har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.

•2 har ett slutbetyg som uppfyller behörighetskraven enligt då gällande regler.

•3 har äldre svenska betyg, eller annan svensk utbildning, exempelvis folkhögskola som uppfyller kraven ovan.

•4 har utländsk gymnasieutbildning som motsvarar kraven i punkt 1-3.

•5 har andra erfarenheter ifrån exempelvis arbetslivet och utbildning som kan motsvara kraven ovan.

Observera att i grundläggande behörighet till yrkeshögskolan ingår godkända betyg i någon av kurserna i Svenska 1/Svenska A/Svenska 1 som andraspråk/Svenska A som andraspråk, eller motsvarande kunskaper. Godkänt betyg i någon av kurserna Engelska 5/Engelska A, eller motsvarande kunskaper. Godkänt betyg i någon av kurserna Matematik 1/Matematik A eller motsvarande kunskaper.

Mer information om behörighet finns på www.yrkeshogskolan.se

 Särskild behörighet

Lägst betyget godkänd i följande kurser eller motsvarande kunskaper

• Fordon och redskap, 100p

• Marken och växternas biologi, 100p

• Växtkunskap 1, 100p

Eller motsvarande kunskaper och yrkeserfarenhet från trädgård eller motsvarande.

Yrkeserfarenhetens omfattning och längd: 6 månader heltid

Typ av yrkeserfarenhet, en säsong motsvarande 6 månader relevant yrkeserfarenhet på heltid inom trädgårdsbranschen eller motsvarande på deltid.

 

Preparandutbildning

Vi kommer att erbjuda en preparandutbildning som riktar sig till dig som inte uppnår formell behörighet gällande trädgårdskurserna). Information om preparandutbildningen och anmälan finns hos utbildningsanordnaren, på http://www.skillebyholm.com/

Antagningsprov

Alla behöriga sökande kallas till ett obligatoriskt antagningsprov som består av en intervjudel och ett praktiskt moment. Provet äger rum måndag den 4 juni 2018 på Skillebyholm nere i Järna och pågår under hela dagen  för alla kallade. Mer information kommer att skickas ut till berörda innan den 25 maj 2018.

Undantag från behörighetsregler

För den som inte uppfyller ett eller flera av behörighetskraven kan det finnas möjlighet att göra avsteg från dessa enligt den så kallade 20% regeln, paragraf 4§ i förordningen(2009:130) om yrkeshögskolan. Det vill säga högst 20% kan antas till en yrkeshögskoleutbildning trots att de inte uppfyller behörighetskraven. Möjligheten att bli antagen är då mindre än om en sökande uppfyller behörighetskraven. Ansöker du enligt 20% regeln är det viktigt att du informerar oss om det innan du ansöker så att vi kan handlägga din ansökan på ett korrekt vis.

Ansökan

Ansökan görs på http://campustelge.se/

Samtliga betygsdokument, tjänstgöringsintyg och övriga meriter bifogas i webbansökan senast den 6 maj 2018.

Vi tar ej emot papperskopior per post, utan hänvisar till bifoga dokumentfunktionen i ansökan. Skulle du av någon anledning inte ha möjlighet att göra det får du kontakta oss på Campus Telge.

Vi har ej åtkomst till betygsdatabasen som www.antagning.se använder. Vi godkänner inte heller utskrifter av betyg därifrån, utan det måste vara en inskannad betygskopia som är underskriven av en rektor eller annan ansvarig person.

För mer information om utbildningen maila:

Björn Eriksson

Studie- och yrkesvägledare

Tel: 08-523 038 46

E-post: bjorn.a.eriksson@sodertalje.se

 

Daniel Björklund Jonsson

Utbildningsledare

E-post: Daniel@skillebyholm.com