Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap

trädgårdsmästare

Hösten 2017 erbjuder Yrkeshögskolan Södertälje, tillsammans med Biodynamiskt utbildningscenter Skillebyholm, Järna, utbildning till Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap.
Är du intresserad av trädgårdsmästararbete? Vill du kombinera trädgårdsmästeri med kunskaper i ekologi och entreprenörskap? Då är denna Yh-utbildningen något för dig! Arbetsmarknaden för trädgårdsmästare är god då det råder brist på kompetens inom området.
Om utbildningen

Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap är en unik trädgårdsmästarutbildning, där vi kompletterar den traditionella hantverkskunskapen hos trädgårdsmästaren med ekologi och entreprenörskap. Detta ger våra trädgårdsmästare en spetskompetens som är hett efterfrågad på arbetsmarknaden, bl.a. till följd av starkt ökad konsumtion av ekologiska produkter och tjänster.

Utbildningen är förlagd på natursköna Skillebyholm, Järna. I direkt anslutning till undervisningssalarna ligger gårdens park och odlingar, med bl.a. grönsaksodlingar på friland och i växthus, örtagård, blomsterodlingar, plantförsäljning och gårdsbutik. I denna miljö kombineras teori och praktik på ett naturligt sätt och ger studenterna förutsättningar att lyckas i sin framtida yrkesroll. På skolans område finns också studentrum som de studerande kan hyra.

Minst en fjärdedel av utbildningen utgörs av Lärande i arbete (LIA) då de teoretiska kunskaperna förankras praktiskt i en verklig miljö på framgångsrika trädgårds och växtföretag. LIA kan göras på företag över hela Sverige, även företag utomlands, men företaget och schemat måste godkännas av ansvariga för utbildningen.

När du är klar med din utbildning har du bl.a. goda kunskaper i själva hantverket, om växtmaterial (frukt, grönsaker, prydnadsväxter etc.) samt i planering och organisering av trädgårdar och trädgårdsarbete. Du har också goda kunskaper om odling med hög kvalitet och med samtidig omsorg för människa och miljö. Du kommer att få kunskaper om utveckling av ekologiskt hållbara varor och tjänster samt hur idéer kan utvecklas till ett bärkraftigt och långsiktigt företagande.

Kurstid: : 21 augusti 2017 – april 2019
Heltidstudier under 80 veckor (ca. 4 terminer).

Studieort: Järna, Södertälje

Ansökningstid: 20 mars – 7 maj

Förkunskapskrav:

Behörig till Yrkeshögskolan är den som uppfyller något av följande krav
 • 1 har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.
 • 2 har ett slutbetyg som uppfyller behörighetskraven enligt då gällande regler.
 • 3 har äldre svenska betyg, eller annan svensk utbildning, exempelvis folkhögskola som uppfyller kraven ovan.
 • 4 har utländsk gymnasieutbildning som motsvarar kraven i punkt 1-3.
 • 5 har andra erfarenheter ifrån exempelvis arbetslivet och utbildning som kan motsvara kraven ovan.

Mer information om behörighet finns på www.yrkeshogskolan.se

 Särskild behörighet
 1. Godkänt betyg i någon av kurserna Svenska 1/Svenska A/Svenska 1 som andraspråk/Svenska A som andraspråk, eller motsvarande kunskaper
 2. Godkänt betyg i någon av kurserna Matematik 1a/Matematik 1b/Matematik 1c/Matematik A ellermotsvarande kunskaper
 3. a) Godkända betyg i gymnasiekurserna Marken och växternas biologi, Växtkunskap 1, Fordon och redskap eller Trädgårdsmaskiner eller i gymnasiekurserna Kretslopp och Mikrobiologi och Växt- och djurliv, Växtkunskap 1 och kursen Basmaskin körning eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt, alternativt
  b) två säsongers (12 månader) relevant yrkeserfarenhet på heltid (deltid 24 månader) inom trädgårdsbranschen.
 4. Två års arbetslivserfarenhethet motsvarande heltid.
Preparandutbildning

Vi kommer att erbjuda en preparandutbildning som riktar sig till dig som inte uppnår formell behörighet under 3 a) eller 3 b). Information om preparandutbildningen och anmälan finns hos utbildningsanordnaren, på  http://www.skillebyholm.com/

Antagningsprov

Alla behöriga sökande kallas till ett obligatoriskt antagningsprov som består av en intervjudel och ett praktiskt moment. Provet äger rum onsdag den 7 juni 2017 på Skillebyholm nere i Järna och pågår under hela dagen för alla kallade. Mer information kommer att skickas ut till berörda innan den 25 maj 2017.

Ansök redan idag!

För mer information om utbildningen maila:

daniel@skillebyholm.com
mailto:bjorn.a.eriksson@sodertalje.se