Samordnare inom assistans och omsorg med arbetsledaransvar

Avslutad, ingen start hösten 2017

Om utbildningen
Utbildningen, som ges på halvfart under två år, är framtagen i nära samarbete med arbetslivet. Utbildningen varvar teoretiska kurser med kurser med praktiska inslag. Dessutom ingår två perioder med Lärande i arbete (LIA). Under studietiden får de studerande möjlighet att träffa och utbyta erfarenheter med branschfolk, bl a vid studiebesök och gästföreläsningar samt förstås under LIA-perioderna

Utbildningens mål
Som samordnare inom assistans, vård och omsorg har du en nyckelfunktion och arbetar operativt med att styra den dagliga verksamheten. Du arbetsleder eller projektleder, tar ansvar, initiativ och löser problem. Du medverkar aktivt i kvalitets-och utvecklingsarbete, jobbar med ekonomi, logistik och kundvård. Du är delaktig i analyser av verksamheten och arbetar självständigt fram effektiva lösningar utifrån satta mål.

Kurstid: 2014-09-01 – 2017-06-09
Studieort: Södertälje
Utbildningen ges på Campus Telge, Kvarnbergatan 14A, Södertälje