Öppet Campus

Hösten 2015

I samarbete med Mälardalens högskola arrangerades den 14 oktober en dag där studenter och andra kunde ta del av den forskning som pågår vid Mälardalens högskola. Temat för dagen var betydelsefulla möten inom vård och omsorg och det var Christine Gustafsson, leg. sjuksköterska, med. dr och universitetslektor vid Mälardalens högskola, som tillsammans med journalisten Catherina Ronsten presenterade tre studier om hur betydelsefulla möten upplevts av patienter, anhöriga och vårdare. Även om forskningen tog sin utgångspunkt inom vård och omsorg så kunde de som arbetar med mänskliga möten inom andra områden också finna intresse i föredraget. Föredraget följdes av diskussioner i smågrupper bland deltagarna samt en avslutande diskussion med samtliga föredragshållare och deltagare.

Våren 2015

I samarbete med Mälardalens högskola arrangerades den 28 april en dag där studenter och andra kunde ta del av den forskning som pågår vid Mälardalens högskola. Temat för dagen var integration och delaktighet och det var Mehrdad Darvishpour, lektor i socialt arbete vid Mälardalens högskola, som gav den centrala föreläsningen.
Mehrdad Darvishpour har bidragit till en mängd olika publikationer (böcker, kapitel i antologier, vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar) kring ämnen som kön, etnicitet och familj, som publicerats både nationellt och internationellt. Han har även medverkat i olika utredningar, t.ex. statens kvinnomaktsutredning (Familj, makt och jämställdhet, SOU 1997:138).

Moderator för dagen var Gilda Johansson, socialdirektör i Södertälje kommun.

2014

Öppet Campus presenterades i samarbete med Mälardalens högskola/Sjuksköterskeprogrammet. Temat för dagen var Etik och kultur i vården och ingick i kursen Erik och process som sjuksköterskestudenterna läser under sitt tredje år på sjuksköterskeprogrammet. Monir Mazaheri som disputerat inom området genomförde, tillsammans med ansvarig kursledare Albertine Ranheim en halvdag där studenterna och personal i fältet gemensamt deltog.

2013

Jenny Dahlin, Karlstads universitet och Matematikutvecklare på Hagfors kommun föreläste om hur man kan jobba med problemlösning, algebra, matematiska begrepp, bedömning och geometri så att eleverna blir motiverade och förstår bättre. Det var en föreläsning med blandning av didaktik, forskning och praktiska tips med avstamp i begreppsbildningen i matematik.

Elisabeth Ydrén, leg sjuksköterska och Anne Ingeborg Haugholt, utbildningssjuksköterskan från Vidarkliniken höll en föreläsning om rytmiska massage för vården.