Mjukvarutestare

mjukvarutestare

Öppen för ansökan!

Hösten 2017 erbjuder Yrkeshögskolan Södertälje utbildning till Mjukvarutestare där du får viktiga kunskaper i att kunna planera, skapa, genomföra och utvärdera test samt att ta fram strategier, delta i utvecklingsarbete och vara en kreativ problemlösare.
Utbildningen är framtagen tillsammans med företag i IT branschen och baseras på de kunskapsbehov dessa företag söker. Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen på 310 Yh-poäng. Studietiden är 62 veckor.
Om utbildningen

Tycker du det är intressant och roligt med datorer och programmering? Vill du ha ett yrke där det finns en stor efterfrågan på arbetsmarknaden? Då är Yh-utbildningen till Mjukvarutestare något för dig!

I utbildningen lär du dig om databasteknik för testare. Du kommer att få en introduktion till programutveckling och testning, vilket omfattar en förståelse för helheten av programutveckling och hur test och validering används. Du får kunskaper om tester så som testningens roll , testplaner, testdesign, testmetoder och nödvändiga verktyg. Du kommer att lära dig om förstudier, kravställning, samt programmering. Du lär dig också att läsa och analysera objektorienterade programspråk och får en orientering i de vanligaste programmeringsspråken och programmeringsfelen. Följande kurser ingår i utbildningen: Introduktion till programutveckling och testning, Databasteknik för testare, Programmering ur testperspektivet, Projektmodeller/metoder – Agile, Lean, Testmetoder och verktyg, Testprocesser/design/paradigm, Testrapportering och Utvecklas till en testare.

Kunskaperna förankras praktiskt genom Lärande i Arbete (LIA) i verklig miljö ute på företag. En fjärdedel av utbildningen utgörs av LIA. LIA;n är inte knuten till studieorten utan kan genomföras på företag över hela Sverige. Företaget samt schemat för LIA måste dock godkännas av skolan.

När du är klar med din utbildning till Mjukvarutestare ska du ha kompetens att med god kundförståelse arbeta både självständigt och i grupp som testare inom IT.

Kurstid: 18 september 2017 – januari 2019
Heltidstudier under 62 veckor (3 terminer) med flexibelt schema vilket kan ge möjlighet att periodvis arbeta deltid.

Studieort: Södertälje
Campus Telge Snäckviken, Kvarnbergagatan 14 A, Södertälje

Förkunskapskrav:

Behörig till Yrkeshögskolan är den som uppfyller något av följande krav
  • 1 har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.
  • 2 har ett slutbetyg som uppfyller behörighetskraven enligt då gällande regler.
  • 3 har äldre svenska betyg, eller annan svensk utbildning, exempelvis folkhögskola som uppfyller kraven ovan.
  • 4 har utländsk gymnasieutbildning som motsvarar kraven i punkt 1-3.
  • 5 har andra erfarenheter ifrån exempelvis arbetslivet och utbildning som kan motsvara kraven ovan.

Mer information om behörighet finns på www.yrkeshogskolan.se

Särskild behörighet

  1. Godkänt betyg i någon av kurserna Svenska 1/Svenska A/Svenska 1 som andraspråk/Svenska A som andraspråk, eller motsvarande kunskaper
  2. Godkänt betyg i någon av kurserna Matematik 2/Matematik B, eller motsvarande kunskaper
  3. Godkänt betyg i någon av kurserna Engelska 5/Engelska A, eller motsvarande kunskaper
  4. Godkänt betyg i kurs Programmering 1 alternativt Programmering A och B eller programmeringskunskaper på samma nivå som inhämtats på annat sätt eller yrkeserfarenhet av it/data.

Preparandutbildning

För den som inte uppnår formell behörighet avseende programmering (punkt 4 ovan) erbjuds eventuellt en preparandutbildning under våren. Kontakta oss för mer information om det.

Undantag från behörighetsregler

För den som inte uppfyller ett eller flera av behörighetskraven kan det finnas möjlighet att göra avsteg från dessa enligt den så kallade 20% regeln, paragraf 4§ i förordningen(2009:130) om yrkeshögskolan. Det vill säga högst 20% kan antas till en yrkeshögskoleutbildning trots att de inte uppfyller behörighetskraven. Möjligheten att bli antagen är då mindre än om en sökande uppfyller behörighetskraven. Ansöker du enligt 20% regeln är det viktigt att du informerar oss om det innan du ansöker så att vi kan handlägga din ansökan på ett korrekt vis.

Ansökan

Samtliga betygsdokument, tjänstgöringsintyg och övriga meriter bifogas i webbansökan senast den 10 september 2017. Obs! Har du studier som avslutas efter den 11 juni 2017 måste du meddela oss det för att kunna delta i urvalet/antagningen till utbildningen.

Vi tar ej emot papperskopior per post, utan hänvisar till bifoga dokumentfunktionen i ansökan. Skulle du av någon anledning inte ha möjlighet att göra det får du kontakt oss på Campus Telge.

Vi har ej åtkomst till betygsdatabasen som www.antagning.se använder. Vi godkänner inte heller utskrifter av betyg därifrån, utan det måste vara en inskannad betygskopia som är underskriven av en rektor eller annan ansvarig person.

Ansök redan idag!

 

Kontakt för denna sida

Björn Eriksson
Studie- och yrkesvägledare
Telefon: 08523 038 46
E-post: mailto:bjorn.a.eriksson@sodertalje.se