Miljön spelar roll enligt Malkolm Makdessi

IMG_0451_200_WIDE

Att det gäller att skärpa sig i skolan för att göra något och ha en chans till en bra framtid är något som ofta trummas ut bland barn och ungdomar. Men vad händer för den som inte skärper sig eller som umgås i kretsar där skolan kommer i andra, tredje eller sista hand?

Malkolm Makdessi hade visserligen lätt för sig och brukade få rätt bra betyg, men ingick i en grupp som inte prioriterade skolan så högt under högstadiet och första året på gymnasiet. Hans kamrater slutade gymnasiet i förtid efter omfattande frånvaro. När den gamla umgängeskretsen försvann sökte sig Malkolm till nya umgängeskretsar med elever som hellre hängde i biblioteket och studerade än undvek skolarbete.

– Det visar att omgivningen spelar roll, noterar Malkolm.

Efter gymnasiet sökte han flera olika typer av utbildningar: läkare, tandläkare, dietist, sjukgymnast, jurist, apotekare. Han ville komma bort och göra något nytt och blev antagen till apotekarprogrammet vid Uppsala universitet.

– Det ger perspektiv på tillvaron att gå vidare till högre studier istället för att gå direkt in i arbetslivet efter gymnasiet, menar Malkolm.

En av de sista terminerna tillbringade han sex månader vid Harvard University i Boston, USA. Där deltog han i forskning som utmynnade i en forskningsartikel publicerad i en vetenskaplig tidskrift.

I januari 2014 kom han tillbaka till Sverige och påbörjade därefter en sex månader lång praktik vid ett nystartat apotek. Det var en relativt lugn arbetsmiljö – kanske rent av lite för lugn. Malkolm, som även tidigare haft många bollar i luften, började känna sig ostimulerad och började titta på olika möjligheter: att bygga en hemsida, starta ett företag…

Det finns många vägar att gå om man utbildar sig till apotekare. Man kan jobba på apotek, inom sjukvården, inom läkemedelsindustri, eller på någon myndighet som t.ex. Läkemedelsverket. Men på väg mot arbetslivet upptäckte ändå Malkolm ett krux.

– Alla inom branschen har egna intressen att bevaka så det är svårt att få helt opartiska råd.

Nu föddes tanken på det som skulle bli Malkolms eget företag: Farmaceuthjälpen. Men att bara bygga en hemsida och starta ett företag med en idé i botten var inte tillräckligt. Malkolm vände sig till sin moster (ekonom med omkring 15 års erfarenhet av rekrytering och läkemedelsindustrin) som blev hans affärspartner och kunde ge honom olika tips för att möjliggöra företaget. Bland annat insåg hon att det gällde att komma på vad som kunde göra idén vinstdrivande för att över huvud taget ha möjlighet att jobba vidare med den.

Tiden vid Harvard hade lärt Malkolm vikten av att nätverka och det fick han nu användning för. Det var med hjälp av sitt nätverk han via sitt företag Farmaceuthjälpen kunde bistå arbetsgivare i deras rekrytering och headhunting. Till skillnad från många andra rekryteringsfirmor så släpper inte Farmaceuthjälpen taget om kandidaterna när de väl har rekryterats, utan erbjuder dem fortlöpande kompetensutveckling och opartiska råd om allt från löner och villkor till hur det är att arbeta utomlands.

– Jag var antagligen den enda i min årskull som inte hade ett jobb att gå till när jag var klar med utbildningen, men jag hade å andra sidan min företagsidé. Och dagen efter examen åkte jag till Porto på en världskongress och när jag kom tillbaka tackade jag ja till ett jobb som sjukhusapotekare i Norge, tillägger Malkolm.

Så trots en del struligheter under högstadiet och första året i gymnasiet har det bara gått uppåt och framför för Malkolm Makdessi. Men hur hade det då blivit om inte de första kompisarna från högstadiet hade lämnat gymnasiet och lämnat utrymme för nya kompisgemenskaper med andra attityder till studier?

– Jag hade antagligen klarat mig igenom skolan ändå, menar Malkolm och tillägger. Jag är ganska disciplinerad, har jag påbörjat något så vill jag gärna avsluta det.

Text och bild: Emma Bayne