Logistiker – inriktning koordinator

Logistiker med inriktning koordinator

Öppen för ansökan!

Hösten 2017 erbjuder Yrkeshögskolan Södertälje utbildning till Logistiker – inriktning koordinator. Logistik är en strategiskt viktig konkurrensfaktor som blir allt vanligare för att samordna investeringar och aktiviteter. Logistik handlar om styrning av varuflöden, transporter, lagring, förpackning och de därtill kopplade informationssystemen. Logistik är något som berör alla företag och har stor betydelse för framtiden vid sidan av utbyggnaden av infrastrukturen. Jobben finns inom en stor mängd olika branscher. Efterfrågan ökar snabbt p.g.a. företagens krav på effektiv och lönsam logistik samt kommande pensions-avgångar. Branschen har idag svårt att hitta rätt kompetens och det är framför allt logistikkunskaper på operativ nivå som efterfrågas.
Om utbildningen

Efter avslutad utbildning kommer du ha de kunskaper som krävs för att ha en koordinerande och ledande roll i en logistikverksamhet. Du kommer aktivt och självständigt kunna medverka i att analysera och arbeta fram effektiva lösningar utifrån det egna företagets mål men även utifrån kundens behov och önskemål. Utbildningen fokuserar på strategi och ledarskap med inriktning mot logistik.

I utbildningen ingår kurserna: Introduktion, Organisation och ledning, Business English for logistiks, Distributionslogistik, Framgångsrika projekt och kommunikation, Industriell ekonomi, Juridik och transporträtt, Kvalitets och miljöledning, Personalledning och arbetsrätt, Strategisk och operativ logistik, Styrmodeller, Supply chain management, flerepartslogistik, Tillämpad IT för logistiker, Transportens produktionsplattform, Lärande i arbete (LIA) 1 och 2 samt ett examensarbete.

Kunskaperna förankras praktiskt genom Lärande i arbete (LIA) i verkliga lägen på logistikeffektiva företag. En fjärdedel av utbildningen utgörs av LIA. LIA kan göras på företag över hela Sverige, men företaget och schemat måste vara godkänt av ansvariga för utbildningen.

Utbildningen till logistiker bedrivs i Södertäljeområdet, som bl.a. kännetecknas av att ha stort material och varuflöde, en bra tillgång till logistikinfrastruktur med bland annat två europamotorvägar, tre järnvägar och ett hamnområde som alla möts i närområdet.

Kurstid: 4 september 2017 – juni 2019
Heltidstudier under 80 veckor (4 terminer) med flexibelt schema vilket kan ge möjlighet att periodvis arbeta deltid. Uppehåll över sommaren.

Studieort: Södertälje
Campus Telge Snäckviken, Kvarnbergagatan 14 A, Södertälje

Förkunskapskrav:

Behörig till Yrkeshögskolan är den som uppfyller något av följande krav
  • 1 har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.
  • 2 har ett slutbetyg som uppfyller behörighetskraven enligt då gällande regler.
  • 3 har äldre svenska betyg, eller annan svensk utbildning, exempelvis folkhögskola som uppfyller kraven ovan.
  • 4 har utländsk gymnasieutbildning som motsvarar kraven i punkt 1-3.
  • 5 har andra erfarenheter ifrån exempelvis arbetslivet och utbildning som kan motsvara kraven ovan.

Mer information om behörighet finns på www.yrkeshogskolan.se

Särskild behörighet:
  1. Godkänt betyg i någon av kurserna i Svenska 1/Svenska A/Svenska 1 som andraspråk/Svenska A som andraspråk, eller motsvarande kunskaper.
  2. Godkänt betyg i någon av kurserna Engelska 5/Engelska A, eller motsvarande kunskaper.
  3. Godkänt betyg i någon av kurserna Matematik 2a/Matematik 2b/Matematik 2c/Matematik B eller motsvarande kunskaper.
  4. Godkänt betyg i kurs Logistik 1 eller Spedition och transport eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt. Yrkeserfarenhet kan ersätta detta krav.

Minst två års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid (alternativt 4 år deltid) innehållande något av följande: materialflöden, varuleveranser/transporter, inköp/försäljning eller arbete inom områden angränsande till dessa – eller erfarenheter förvärvade på annat sätt.

Preparandutbildning

För den som inte uppnår formell behörighet avseende logistik (punkt 4 ovan) erbjuds eventuellt en preparandutbildning under våren. Kontakta oss för mer information om det.

Undantag från behörighetsregler

För den som inte uppfyller ett eller flera av behörighetskraven kan det finnas möjlighet att göra avsteg från dessa enligt den så kallade 20% regeln, paragraf 4§ i förordningen(2009:130) om yrkeshögskolan. Det vill säga högst 20% kan antas till en yrkeshögskoleutbildning trots att de inte uppfyller behörighetskraven. Möjligheten att bli antagen är då mindre än om en sökande uppfyller behörighetskraven. Ansöker du enligt 20% regeln är det viktigt att du informerar oss om det innan du ansöker så att vi kan handlägga din ansökan på ett korrekt vis.

Ansökan

Samtliga betygsdokument, tjänstgöringsintyg och övriga meriter bifogas i webbansökan senast den 29 augusti 2017. Obs! Har du studier som avslutas efter den 11 juni 2017 måste du meddela oss det för att kunna delta i urvalet/antagningen till utbildningen.

Vi tar ej emot papperskopior per post, utan hänvisar till bifoga dokumentfunktionen i ansökan. Skulle du av någon anledning inte ha möjlighet att göra det får du kontakt oss på Campus Telge.

Vi har ej åtkomst till betygsdatabasen som www.antagning.se använder. Vi godkänner inte heller utskrifter av betyg därifrån, utan det måste vara en inskannad betygskopia som är underskriven av en rektor eller annan ansvarig person.

 

Ansök redan idag!

Alla studenter som är antagna till logistikutbildningen erbjuds kurser i Word, excel och Power Point via Learnesy.com

 

Kontakt för denna sida

 

Björn Eriksson
Studie- och yrkesvägledare
Telefon: 08-523 038 46
E-post: bjorn.a.eriksson@sodertalje.se