Telebild

Föreläsningssal 159 & 161 Plan 1 – IP-nummer 62.63.210.244

Föreläsningssal 402 D1 Plan 4 – IP-nummer 62.63.210.245

Mobil telebildutrustning (oftast på plan 4) – IP-nummer 62.63.210.246