Personal

Campus Telge är Södertälje kommuns eget lärcentrum. De personer som främst jobbar med Campus Telge är:

Cathrine

Cathrine Haglund

Campuschef
Tel: 08-523 037 90
E-post: cathrine.haglund@sodertalje.se

 

Björn Eriksson

Studie- och yrkesvägledare
Tel: 08-523 038 46

E-post: bjorn.a.eriksson@sodertalje.se

Birgitta Lehmus Hector

Tentamenssamordnare
Tel: 08-523 037 75
E-post: campustelge@sodertalje.se

Sofia Gyllenswärd

Högskolesamordnare
Tel: 08-523 047 34
E-post: sofia.gyllensward@sodertalje.se