Ekoteknik – en grönare framtid

Vill du jobba för en grönare framtid?
Ekoteknikprogrammet kombinerar miljövetenskap med miljöteknik för att få en helhetssyn på hur miljöproblemen kan förebyggas och undvikas.

Ekoteknikprogrammet, 180 hp, är en distansutbildning som anordnas av Mittuniversitetet i samarbete med Campus Telge.

Här nedan hittar du några före detta studenter och yrkesverksammas synpunkter på programmet:

Emma Holmlund arbetar nu på stadsbyggnads- och miljöförvaltningen i Sundbyberg. Utbildningen är tvärvetenskaplig och inriktad på ett hållbart samhälle den är bred och går att vinkla efter intresse.
Läs intervju med Emma »

Peter Mosten– Utbildningen ger dig förutsättningar och tillvägagångssätt att skapa dynamiska produkter, funktioner och system du inte visste fanns, inom ett område där det mesta är ogjort, säger Peter Mosten, forskare inom ekoteknisk utveckling och VD Björksavsprodukter i Åre AB och grundare till Sav™

Pernilla Hampus– Det ingen tvekan om att en förståelse för våra komplexa ekologiska system i kombination med förmåga till teknisk innovation kommer att vara en fortsatt efterfrågad kompetens i framtiden, säger Pernilla Hampus, Environmental Consultant, Sweco.

Läs mer
Ekoteknikprogrammet på Mittuniversitetets hemsida »

« Tillbaka till Programsidan Ekoteknik