Aktiviteter

 

Det händer en hel del saker på Campus Telge såväl för befintliga studenter som för blivande studenter och för övriga intressenter. Här ser du ett urval av olika aktiviteter.
Mottagning av nya studenter

Campus Telge bjuder in alla nya studenter till informationsträffar med rundvisning och där du lär känna dina nya studiekamrater, lokaler och personal.
När: Augusti/september

Campusmingel

En till två gånger per termin bjuds intressenter för Campus Telge, såsom näringslivet, kommun, utbildningsanordnare med lärare och personal, studentkåren, in för att under trivsamma former träffas på Campus Telge.

SYV-träffar på Campus Telge

Studie- och yrkesvägledare i regionen bjuds in för att träffa representanter för högskolan såsom programansvariga för programmen, studentrepresentanter och studievägledare.
När: Höst och vår

Näringslivsdag

En dag på Campus Telge som KTH-kåren arrangerar då studenter får möter företag, för att få inspiration om framtida jobb, examensarbete etc. Det främjar också samarbetet mellan högskolan och näringsliv.
När: Februari

Designnatten

Under ett dygn, 24 timmar, så tävlar studenterna i design. De får olika uppgifter att visualisera olika tekniska lösningar på ett kreativt sätt och ställer sedan ut sina alster.
När: Mars

Öppet Hus på Campus Telge

Campus Telge har Öppet Hus och bjuder in blivande studenter som
får träffa representanter för utbildningen på plats, får information och kan ställa frågor. De får också se lokalerna mm.
När: Mars

Utställningar

Utställningar av olika projekt som sker på Campus Telge. Utställningar sker i ljushallen på Campus eller på stadshuset. Exempel på utställningar:

  • Designnatten med idéer om framtidens mötesplaster i Södertälje
  • Innovativa sällskapsspel
  • Designprojekt av framtidens fjärrkontroller
  • Internationella studenters idéer om hur KTH kan nå ut i världen
  • Robotar